Ondernemer John van Engelen kan aan de slag met zijn plannen voor het nieuwe recreatiepark Buitenplaats Bergen op Zoom op de voormalige camping Heidepol. 

De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van recreatiewoningen, chalets en kampeervoorzieningen mogelijk maakt.

Daarbij heeft de raad wel een aantal beperkingen opgelegd, die de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk moet voorkomen. In drie verschillende amendementen legde de raad strengere voorwaarden op voor de ontwikkeling van Buitenplaats Bergen op Zoom.

Onrust

Daarmee komen de partijen tegemoet de onrust onder omwonden, die meerdere malen hun zorgen over de grootschalige ontwikkelingen hebben geuit. Van Engelen wil op de voormalige camping 105 recreatiewoningen, 95 chalets en 40 overige voorzieningen in de vorm van trekkershutten, boomhutten en caravans realiseren.

Grootste zorg bij omwonenden is echter het volumineuze hoofdgebouw, dat in het originele bestemmingsplan maar liefst drieduizend vierkante meter groot mocht zijn.

Op aangeven van GBWP en CDA stemde de voltallige gemeenteraad in met een beperking van maximaal tweeduizend vierkante meter. Ook wordt de hoogte aangepast van maximaal acht meter in plaats van tien.

Overnachtingen

De gemeenteraad stemde ook in met een amendement van D66 om de hoogte van lichtmasten, reclamezuilen en palen voor nutsvoorzieningen van tien meter terug te schroeven naar maximaal zes meter.

Een laatste amendement, van de hand van GBWP en CDA, ging over het limiteren van het aantal overnachtingen. Dat is nu vastgesteld om maximaal 153.300 overnachtingen per jaar.

Enkel de VVD ging niet mee in dat voorstel, omdat de partij van mening is dat zoiets niet in een bestemmingsplan moet worden afgedwongen.