Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering van 20 oktober een voorstel doen om geen reguliere opvang voor vluchtelingen in Tholen te realiseren.

Wethouder Frank Hommel heeft onlangs gesprekken gevoerd met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers naar aanleiding van een schouwronde van het COA en daaruit blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor de kleinschalige opvang die Gemeente Tholen wil bieden.

"We hebben gekeken naar een ingroeimodel waarbij we eerst tweehonderd asielzoekers opvangen en dat aantal kan dan oplopen naar driehonderd asielzoekers voor drie jaar, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn", aldus wethouder Hommel.

Omdat de gemeente geen lege kantoorpanden in het bezit heeft, zouden er nieuwe locaties gerealiseerd moeten worden met bijbehorende voorzieningen. Dit past volgens de wethouder niet in de businesscase van het COA. "Die overstijgen het ingroeimodel dat wij voor ogen hebben."

Kaders

Het COA ziet wel mogelijkheden voor een opvang van 300 vluchtelingen met een uitloop tot vijfhonderd vluchtelingen voor de duur van vijf jaar. Het zijn dus puur de kosten die een opvang op dit moment tegenhouden.

"Wij hebben natuurlijk een enquête gehouden en we hebben kaders meegekregen vanuit de gemeenteraad. Een opvang van deze grote is voor ons niet haalbaar." De gemeenteraad gaf eerder al aan tussen de 150 tot 200 vluchtelingen op te willen vangen. "Van een paar partijen mochten dat er ook meer zijn."

Uit de enquête kwamen verschillende getallen naar voren en ook vanuit de provincie zijn kaders meegegeven aan de Zeeuwse gemeenten. "We hebben gekeken naar allerlei mogelijkheden van opvang, maar het is niet haalbaar."

Commissaris

Burgemeester Ger van de Velde – De Wilde heeft donderdag contact gehad met commissaris van de koning, Han Polman. Hij gaf de verschillende gemeentes ook kaders mee en stelde dat iedere gemeente in principe driehonderd vluchtelingen zou moeten opvangen.

"Wij kunnen dat met ons ingroeimodel ook aanbieden", stelt de burgemeester. Dat het COA daar geen heil in ziet, betekent volgens het college niet dat ze niet aan de vraag van de commissaris voldoen. "Het is jammer dat we onze verantwoordelijkheid op deze manier niet kunnen nemen", aldus Frank Hommel.

Statushouders

Wethouder Hommel benadrukt dat Gemeente Tholen graag haar steentje wil bijdragen aan de vluchtelingenproblematiek. "Als het COA alsnog akkoord gaat met ons ingroeimodel, dan kunnen we altijd verder in overleg treden." 

Mocht dat het geval zijn, dan gaat de gemeente alsnog eerst in gesprek met de omwonenden. "We duwen niets door de strot van omwonenden." Vooralsnog houdt het college het op dit moment bij het opvangen van extra statushouders, oftewel asielzoekers met een verblijfsstatus.

"We hebben eerder al met de gemeenteraad besloten dat we tien procent meer statushouders opvangen dan wettelijk is vastgelegd." Dat betekent dat Gemeente Tholen dit jaar zeven extra statushouders gaat opvangen.