Omheiningen worden vernield, tribunestoelen en beugels worden gesloopt, de dug-out is grotendeels afgebroken en er wordt regelmatig drugs gebruikt op het sportpark van SV Smerdiek.

De sportvereniging is er helemaal klaar mee en gaat strenge maatregelen nemen om het vandalisme tegen te gaan. Leden die zich niet aan de regels houden, kunnen in het ergste geval hun lidmaatschap gedag zeggen.

Het sportpark van Sportvereniging Smerdiek ligt nogal afgelegen, waardoor er weinig overzicht is. De laatste tijd heeft baldadige jeugd de vereniging dan ook al honderden euro’s aan schade toegebracht. "Er wordt altijd wel iets gesloopt", vertelt wedstrijdsecretaris Rens de Viet.

De spreekwoordelijke laatste druppel viel echter pasgeleden. "De doelen van het hoofdveld hebben we eruit gehaald en tegen de omheining geplaatst, zodat we het hoofdveld opnieuw konden inzaaien. Een aantal jongeren hebben die goals terug op het veld gezet en zijn er gaan voetballen, waardoor we alles opnieuw kunnen inzaaien."

Verboden toegang

Bij de ingang van het sportpark is duidelijk het bordje zichtbaar met: "Verboden toegang voor onbevoegden, artikel 461 van het wetboek van strafrecht". De club laat weten dat dit vanaf heden daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden.

De politie is inmiddels op de hoogte gesteld door de sportvereniging en er is aangifte gedaan van de vernielingen. Leden, maar ook niet-leden die zonder geldige reden op het sportpark aanwezig zijn kunnen rekenen op een boete als zij door de politie worden betrapt.

Een geldige reden is aanwezigheid in verband met verenigingsaangelegenheden.

Lidmaatschap

Het is dus niet toegestaan om buiten wedstrijden en trainingen te voetballen op één van de velden. De politie heeft op aangeven van het bestuur besloten om vaker een steekproef te houden op het terrein.

"Niet-leden kunnen we alleen waarschuwen en melden bij de politie, maar onze eigen leden kunnen een schorsing verwachten, of als het echt ernstig is kan ze het lidmaatschap van de club ontnomen worden", aldus De Viet. Kosten voor eventuele vernielingen komen daarnaast ook op het bordje van de daders.