De Brede Welzijnsinstelling (BWI) ontwikkelt samen met de gemeente Woensdrecht een strippenkaart, die statushouders moet motiveren zich actief in de Woensdrechtse samenleving te begeven. 

Een volle kaart geeft recht op een participatieverklaring, waarmee statushouders een inburgeringsexamen kunnen afleggen. Het slagen voor dat examen geeft weer recht op een definitieve verblijfsvergunning en het Nederlanderschap. 

Participatieverklaring

Met de strippenkaart sorteren de BWI en gemeente alvast voor op de participatieverklaring. Het kabinet wil dat statushouders verplicht een traject bij gemeenten afleggen, waarbij ze laten zien dat ze bereid zijn in te burgeren naar de Nederlandse maatstaven.

"We hadden ervoor kunnen kiezen om de statushouders hier op het gemeentehuis een document te laten ondertekenen, maar we vinden de betrokkenheid van de nieuwe inwoners erg belangrijk", licht burgemeester Steven Adriaansen toe.

"We zijn een kleine gemeenschap. Dan is het juist belangrijk om mee te doen met het maatschappelijke leven."

Kerndoelen

Hoe de strippenkaart er precies uit komt te zien, is volgens Dimphie van der Vliet van de BWI nog niet bekend.

"We denken nu aan vijf of zes kerndoelen, waaraan statushouders moeten voldoen. Het volgen van het traject voor de participatieverklaring is er daar één van, maar ook het kennismaken met de woonomgeving en het oriënteren op de lokale arbeidsmarkt kan daar onder vallen."

Het doel is om de nieuwe inwoners van de gemeente via de strippenkaart in contact te laten komen met het Woensdrechtse verenigingsleven, (welzijns)organisaties en potentiële werkgevers.

Initiatieven

Wethouder Lars van der Beek roept daarvoor ook de hulp van de Woensdrechtse samenleving in.

"De afgelopen maanden zijn al een aantal initiatieven ontstaan, zoals de inloopochtenden bij de protestantse kerk in Ossendrecht of het voorleesproject vanuit de peuterspeelzalen. Die projecten helpen statushouders bij hun inburgering. Als gemeente waarderen we deze initiatieven heel erg en hopen we dat er nog meer mooie projecten ontstaan", roept hij op.

Het college heeft besloten om een budget van 10.000 euro vrij te maken voor het ondersteunen en faciliteren van nieuwe initiatieven. De coördinatie en aanmelding van de nieuwe ideeën ligt bij de BWI.