Omdat het Sunclass Park in de periode van 2006 tot 2014 zijn recreatieve functie niet heeft behouden, is een bedrag van 79.000 euro verloren gegaan.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de recreanten hebben laten uitvoeren door van Nuland & Partners naar de huuropbrengsten van Sunclass Park. Joey van Aken van de PvdA-fractie heeft daarover vragen gesteld aan het college.

In hoeverre vallen deze feiten te rijmen met de ambitie van de gemeente Steenbergen om een recreatieve gemeente te zijn en hoe denkt het college de recreatieve kracht van de locatie, met in de directe nabijheid Camping Mattenburg, te gaan versterken?