Wie aan wielrennen denkt, mag niet meer om de gemeente Woensdrecht heen kunnen. 

Met een goed georganiseerd wielerplatform, een sterk merk en breed aanbod van recreatief fietsen tot topsport wil de gemeente het concept van Woensdrecht als wielergemeente de komende jaren naar een nog hoger niveau tillen.

In het Wielerplan Woensdrecht, dat nu in concept gereed is, geeft het college een eerste aanzet tot een nieuwe visie op de Woensdrechtse wielerbeleving. Met het wielerplan geeft het college gehoor aan een motie van de gemeenteraad. Die vond dat er meer lijn moest komen in wat Woensdrecht nu wil als wielergemeente.

Onderzoek

"Er gebeurt hier heel veel op het gebied van wielrennen. Met het wielerplan brengen we dat nu allemaal samen onder een visie", legt wethouder Martin Groffen uit.

Want dat Woensdrecht een wielergemeente is, staat voor hem buiten kijf. "We hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Negentig procent van de inwoners en bezoekers kent Woensdrecht als wielergemeente en 64 procent van onze inwoners staat daar ook positief tegenover", noemt hij enkele cijfers.

Platform

Om meer structuur aan te brengen in alle huidige initiatieven op het gebied van wielrennen en fietsen stelt het college voor om een wielerplatform op te richten. Daarin zullen acht vertegenwoordigers uit de Woensdrechtse wielerwereld en uit de horeca- en toerismebranche plaatsnemen. Het platform gaat zich onder meer bezig houden met het versterken van het aanbod.

Extra routes vanuit Natuurpoort De Volksabdij, betere fietspaden, de ontwikkeling van het regionaal trainingscentrum bij Ossendrecht, meer samenwerking met de horeca en routes langs de wielerhistorie worden in het plan genoemd als actiepunten.

Daarnaast zet de gemeente in op betere communicatie. "We willen Woensdrecht nog sterker wegzetten als wielergemeente. Dat alles onder de noemer van één merk, waar iedereen bij het zien van dat merk meteen aan Woensdrecht als wielergemeente denkt", aldus Groffen.