Waterschap Brabantse Delta heeft hoge concentraties blauwalgen aangetroffen in de Steenbergse haven en in een deel van de Steenbergsche Vliet.

Het waterschap adviseert recreanten daarom om niet in de Vliet te zwemmen. "Om verdere verspreiding van de blauwalgen naar de stadswateren en sloten in en rond Steenbergen tegen te gaan, nemen we verschillende maatregelen."

De hoge concentratie blauwalgen in de twee wateren zijn ontstaan door de hoge temperaturen en de lage stroming van het water in combinatie met aanwezige voedingsstoffen in het water. "Blauwalgen kunnen bij aanraking leiden tot gezondheidsklachten", meldt het waterschap.

Omdat er in het gedeelde van de Steenbergsche Vliet tussen De Heen en de Steenbergse haven regelmatig wordt gezwommen, adviseren zowel de gemeente als het waterschap om niet meer in dit deel te zwemmen. Zo staan er onder andere borden om de inwoners te waarschuwen voor blauwalgen.

"Op www.zwemwater.nl staat aangegeven waar elders in West-Brabant veilig gezwommen kan worden in natuurwater."

Voorkomen

Om ervoor te zorgen dat de blauwalgen zich niet verspreiden heeft het waterschap vier inlaten langs de Vliet dichtgezet. Daardoor is het niet mogelijk voor het water om naar de sloten in de polder te stromen.

"Aan de agrariërs in dat gebied is gevraagd om beregening van gewassen tijdelijk te stoppen tot het moment waarop er weer water ingelaten kan worden", aldus Waterschap Brabantse Delta.

Daarnaast is de schutsluis bij Dintelsas dicht en deze wordt alleen op gezette tijden geopend om vaartuigen door te laten. Daarmee zorgt het waterschap voor voldoende stroming om de blauwalg naar het Volkerak te laten stromen.

Blauwalg

Het is nog onbekend hoe lang de situatie gaat duren. Tot die tijd is het belangrijk voor mens en dier om contact met het water te vermijden. Water met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken.

"Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Hondenbezitters worden afgeraden om hun honden uit dit water te laten drinken of erin te laten zwemmen."