Bergen verplicht Nederlandse taal bij uitkering

Bijstandsgerechtigden die niet het gevraagde taalniveau beheersen, moeten zich inspannen om de uitkering volgens norm te behouden. 

De gemeente Bergen op Zoom gaat deze opgedragen taaleisen vanuit de landelijke regering doorvoeren in het bijstandsbeleid. Wanneer een bijstandsgerechtigde hier niet aan voldoet, dreigt er verlaging van het maandelijks te ontvangen bedrag.

De regering is van mening dat voldoende beheersing van de Nederlandse taal onvoldoende in de huidige wet tot uiting komt. Daaropvolgend is de 'Wet taaleis' aangenomen. Dat moet nu worden doorvertaald in het lokale beleid.

Toets

Wanneer een bijstandsgerechtigde niet aan de hand van documenten kan aantonen dat hij de Nederlandse taal meester is, neemt het college een toets af. Indien hieruit blijkt dat de belanghebbende niet over het gewenste niveau beschikt, wordt de bijstand verlaagt.

Wie de toets in Bergen op Zoom doelbewust ontloopt, kan mogelijk eveneens rekenen op een verlaging van de bijstand. Het college heeft een artikel voorgesteld, waarin staat dat doelbewust ontlopen van de toets of het begaan van zeer ernstige misdragingen kan leiden tot het afnemen van de bijstandsnorm.

Forse verlaging

In de wet is al vastgelegd hoe hoog de verlagingen zullen zijn, zodra iemand met een uitkering niet voldoet aan de gestelde taaleisen. Wanneer iemand bij het eerste meetmoment niet over het gewenste niveau beschikt, zal er twintig procent van de bijstandsnorm worden gehaald.

Na zes maanden kan de bijstandsgerechtigde herkansen, waarbij dezelfde vaardigheden om referentieniveau 1F worden getoetst. Wanneer de kandidaat de toets opnieuw niet haalt, stijgt het percentage naar veertig procent.

Vervallen

In het uiterste geval komt de bijstandsnorm voor onbepaalde tijd te vervallen. Dit gebeurt wanneer de bijstandsgerechtigde bij poging drie eveneens het niveau niet behaalt.

De raad zal zich eind september over het voorstel buigen.

Tip de redactie