Zwembadenkwestie binnen Gemeente Tholen blijft een heikel punt

Nog veel onduidelijkheid over de toekomst van Zwembad de Spetter na urenlange raadsvergadering.

Het item komt bij alle partijen terug; zwembad De Spetter. Raadslid Han van ’t Hof, Algemeen Belang Tholen: "Hoeveel energie hadden we kunnen besparen inzake De Spetter als we een andere keuze hadden gemaakt met betrekking tot de bestuursopdrachten? Alle potjes zijn leeg geharkt."

"In 2007 had de gemeente nog een vermogen van 27,5 miljoen. Nu is dat een kleine 10 miljoen. We zijn van 183 fte’s naar 170 fte’s gegaan. Wat hebben we nu eigenlijk bereikt? Bij De Spetter zijn bezuinigingsmaatregelen te halen. Waarom nog meer ruis op de lijn?" 

Op de publieke tribune zitten veel bezoekers die voor het onderwerp De Spetter zijn gekomen. Zij verlaten vroegtijdig opgewekt de tribune, omdat de meeste partijen achter de renovatie en nieuwe opening in 2017 staan, maar de toekomst moet nog steeds gaan uitwijzen of de opgewektheid vastgehouden kan worden.

Meningen

VVD Tholen, Gré Boelhouwers-Stigter, geeft aan dat één zwembad binnen gemeente Tholen voldoende is. Boelhouwers-Stigter: "We houden ons hieraan. We moeten keuzes gaan maken bij de bezuinigingen." 

De Christen Unie vindt juist dat allebei de zwembaden moeten openblijven met maximale inspanning van de samenleving. Ze hopen dat de plande startdatum voor renovatie op 1 januari 2017 door kan gaan opdat het op 30 april 2017 opnieuw geopend kan worden.

Kadernota

Zwembad de Spetter was niet het enige onderwerp op de raadsagenda. De vergadering begint reeds met een ander discutabel onderwerp; opvang vluchtelingen. Opvang van meer dan 200 mensen zou ook nog kunnen. Het college krijgt het er meteen van langs van Han van ’t Hof, Algemeen Belang Tholen.

Van ’t Hof: "De burger heeft gezegd 50 en het college blijft het houden op 200 of 250. De burger is ergens om gevraagd. Waarom wordt dit niet gedeeld met de raadsleden?" Wethouder Frank Hommel: "Er is nog niets besloten. Het is op dit moment nog niet bekend." In oktober 2016 komt er voorstel richting de raad.

Wegsleepregeling

Het parkeergedrag op de markt in Sint-Maartensdijk wordt als grote hinder ervaren. "De visboer kan z’n wagen niet kwijt", uit raadslid Petrina Geluk den Engelsman. "Het bord dat er staat deugt niet." 

Ook Chris Koopman, SGP Tholen uit zijn zorgen: "De gemeente moet actie hierop ondernemen. Er is een wegsleepregeling van toepassing, maar het wordt niet uitgevoerd. Waarom college?" 

Koopman wordt gesteund door Geluk den Engelsman als het gaat om de wegsleepregeling. Wethouder Jan Harmsen belooft verbetering in de handhaving.

Leegstand gemeentehuis

Over de leegstand binnen het gemeentehuis van Tholen wordt eveneens gediscussieerd. Er worden nieuwe keuzes gemaakt over werkplekken in het gemeentehuis waarbij een verhuurbaarheid van andere ruimten ontstaat.

Het verhuren van ruimtes in het grote gemeentehuis dient bij te dragen aan een financieel gezonder klimaat binnen gemeente Tholen.

Tip de redactie