Agrarisch verkeer ondervindt minste hinder bij voorkeursvariant N259

Op de tweede inloopavond in de raadzaal, georganiseerd door gemeente Steenbergen, werden drie varianten gepresenteerd voor aanpassingen aan de N259.

Fietspaden, aanpassing asfalt, breedte van de weg, het waren allemaal onderwerpen die aan bod kwamen bij verschillende opties van aanpak. De voorkeuren blijven bij variant één en twee. Variant drie viel vrijwel meteen af. Daar zijn veel nadelen aan gekoppeld.

Wat die nadelen zoal zijn bij variant drie, waarbij het viaduct aan de N259 wordt gesloopt, zijn het grootst voor landbouwverkeer en voor de Openbaar Vervoerverbindingen.

De weg wordt veel smaller en de snelheid gaat terug naar 60 km per uur. Het smaller maken van dit wegdek heeft te maken met het feit dat de uitdaging er niet mag zijn om er hard te gaan rijden.

Maar deze snelheidsbeperking van 20 km per uur heeft meteen nadelen voor het Openbaar Vervoer die problemen gaat ondervinden in de efficiëntie van tijd. Bovendien is deze optie het duurst. De begroting komt uit op 5.350.000 euro. Dat gaat ‘m kennelijk niet worden.

Opties

De eerste twee varianten komen op verschillende vlakken beter uit voor alle verkeersdeelnemers en ook voor de portemonnee van gemeente Steenbergen. Bij deze eerste opties blijft het viaduct behouden, blijft de maximale snelheid van 80 km per uur gehanteerd en blijft de weg een breedte houden van 7.20 meter tot 7.50 meter.

En bij beide opties komt er een vrijliggend fietspad voor de veiligheid van het fietsverkeer. Hoewel de kosten voor deze eerste twee varianten beduidend lager zijn, zit er toch nog een groot verschil tussen. Variant één kost 1.250.000 euro en variant twee kost 2.750.000 euro.

In augustus 2016 wordt de voorkeursvariant uitgewerkt en in het najaar wordt het collegebesluit en het raadsbesluit genomen. Dan zal blijken of het een miljoentje meer of minder gaat kosten.

Tip de redactie