Mogelijk toch geen extra statushouders naar Woensdrecht

Het aantal statushouders dat dit jaar wordt opgevangen door de gemeente Woensdrecht wordt mogelijk toch minder. 

De afspraak was dat Woensdrecht extra vluchtelingen met een verblijfsvergunning zou overnemen van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Die zouden in ruil daarvoor tijdelijke noodopvanglocaties realiseren voor asielzoekers die nog in een procedure zitten.

De plannen voor de noodopvang van 832 vluchtelingen op twee plekken in Roosendaal en Bergen op Zoom zijn echter in de ijskast gezet. De reden daarvoor is de verminderde toestroom van asielzoekers. Daardoor staan verschillende noodopvanglocaties in Nederland leeg.

Volgens de coördinerend burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal is het daarom verstandig voorlopig geen bestuursakkoord te sluiten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat meldt hij in een brief aan de gemeenteraden van Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Rucphen.

Beschikbaar

De gemeenten gaan wel verder met het beschikbaar stellen van extra woningen voor statushouders. Afgesproken was dat in totaal 558 mensen aan woonruimte zouden worden geholpen.

Dit aantal komt bovenop de wettelijke taakstelling van de gemeenten om statushouders te huisvesten. Woensdrecht, Steenbergen en Rucphen zouden zich op deze groep richten en Bergen op Zoom en Roosendaal op de noodopvang.

In totaal zou Woensdrecht 73 extra mensen huisvesten. Dit aantal komt bovenop de wettelijke taakstelling van 67 statushouders. "Wanneer straks blijkt dat er minder of geen vluchtelingen in beide steden worden opgevangen, dan zal Woensdrecht ook minder of geen extra statushouders opvangen.

In september zal duidelijk worden in hoeverre daar daadwerkelijk sprake van zal zijn", meldt de Woensdrechtse gemeentewoordvoerder Jan Prop.

Wettelijke verplichting

De opvang van statushouders is een wettelijke verplichting. Iedere gemeente krijgt elk jaar een taakstelling opgelegd waarin is vastgelegd hoeveel mensen aan een woning moeten worden geholpen.  Woensdrecht liep begin dit jaar flink achter bij het realiseren van deze klus.

"Door extra inspanningen is de achterstand van zowel 2015 als de helft van dit jaar onlangs weggewerkt. Onze gemeente is inmiddels gestart met de wettelijke taakstelling van de tweede helft van 2016. De opvang loopt daarmee nu dus op schema", geeft Prop aan.

Duidelijkheid

Burgemeester Niederer meldt dat eventuele aanpassingen van het verdeelmodel worden gedaan op basis van solidariteit, evenredigheid en samenwerking. Daarbij wordt rekening gehouden met de politiek-bestuurlijke consensus die op lokaal niveau is ontstaan.

Commissaris Wim van de Donk van de Provincie Noord-Brabant dringt er bij het COA op aan om snel met duidelijkheid te komen over de noodzaak en wenselijkheid van alle Brabantse gemeenten om hun plannen door te zetten.

In opdracht van de provincie kwamen alle gemeenten met een voorstel om huisvesting te realiseren voor vluchtelingen en statushouders. Van de Donk is blij met de ademruimte die er nu is om alle plannen verder uit te werken. Daarbij kunnen keuzes worden gemaakt over welke opvanglocaties nog nodig zijn en uiteindelijk gerealiseerd worden.

De Commissaris van de Koning dringt er bij gemeenten wel op aan om te blijven inzetten op het beschikbaar stellen van woningen voor statushouders. Op deze manier stromen deze mensen sneller door, waardoor er ruimte vrijkomt in asielzoekerscentra.

Tip de redactie