Meer aandacht voor statushouders in woonbeleid

In het woonbeleid van de gemeente Bergen op Zoom moet meer aandacht komen voor de huisvesting van statushouders.

Die aanbeveling doet Fakton, dat in opdracht van de gemeente het huidige Beleidsplan Wonen 2014-2018 tussentijds tegen het licht heeft gehouden. 

Dat er nu nog geen specifiek beleid is geschreven op de huisvesting van statushouders heeft volgens wethouder Patrick van der Velden alles te maken met de tijd waarin het huidige woonbeleid is opgesteld.

"Dat is begin 2014 door de raad vastgesteld. Toen moest de hele vluchtelingencrisis nog losbarsten", verklaart hij.

Taakstelling

Dat neemt niet weg dat Bergen op Zoom wel aan de bak zal moeten om vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan een eerste woning in Nederland te helpen. Gemeenten krijgen jaarlijks een taakstelling vanuit het Rijk opgelegd van het aantal personen dat zij onderdak moeten bieden.

"Voor 2016 en waarschijnlijk ook 2017 komt dat neer op zo’n 180 statushouders. Dit jaar gaan daar honderd vluchtelingen van af, omdat we in ruil daarvoor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers willen oprichten. Maar volgend jaar zullen het er gewoon weer 180 zijn", voorspelt Van der Velden.

Huurwoningen

Voor de huisvesting is de gemeente grotendeels aangewezen op Stadlander, aangezien statushouders in aanmerking komen voor sociale huurwoningen.

De woningcorporatie geeft echter aan maximaal honderd huishoudens per jaar te kunnen onderbrengen in de huurwoningen, om de wachtlijsten voor reguliere woningzoekenden niet al te ver te laten oplopen.

Oplossingen

Dat betekent dat er jaarlijks voor zo’n tachtig statushouders alternatieve woningen gezocht moeten worden.

"Via de crisis- en herstelwet zijn er wel mogelijkheden om panden tijdelijk voor twee keer tien jaar een andere bestemming te geven, maar uiteindelijk moeten we toch kijken naar structurele oplossingen", geeft Van der Velden aan.

De wethouder zegt het vierde kwartaal in gesprek te willen gaan met de gemeenteraad om een extra hoofdstuk toe te voegen aan het Beleidsplan Wonen.

Tip de redactie