Fusie bedrijfsvoering Brabantse gemeenten laat op zich wachten

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zien voorlopig af van een fusie van hun bedrijfsvoering. 

De Brabantse Wal-gemeenten waren voornemens om een gemeenschappelijke regeling op te richten, waarbij taken als financiën, ICT en personeel & organisatie vanuit een nieuwe, gezamenlijke organisatie zouden worden aangestuurd.

Met name in de gemeente Steenbergen blijkt echter op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau te weinig draagvlak voor deze juridische vorm van samenwerking.

Aparte organisatie

De drie Brabantse Wal-gemeenten praten al sinds 2013 over meer samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. In het voorjaar van 2015 namen zij een voorgenomen besluit, waarin ze kozen voor de oprichting van een gemeenschappelijke regeling om die samenwerking vorm te geven.

Daarbij zouden de ondersteunende afdelingen losgeweekt worden van de drie gemeenten en ondergebracht worden in een nieuwe organisatie.

Tegen die constructie blijkt nu vooral vanuit de gemeente Steenbergen bezwaar te zijn. "Gedurende het traject zijn steeds meer twijfels gerezen of de voorgestane juridische entiteit van een gemeenschappelijke regeling voor nu de juiste juridische vorm is", schrijft het Steenbergse college in een brief aan de gemeenteraad.

Strategie

Volgens gemeentewoordvoerster Saskia Kaland vindt Steenbergen het belangrijk dat er eerst een gezamenlijke visie ligt, voordat er gekozen wordt voor een juridische samenwerkingsvorm.

"De structuur moet de strategie volgen. Dat is voor ons de reden dat er op dit moment nog geen akkoord ligt op de juridische vorm van de samenwerking in bedrijfsvoering."

Ze benadrukt dat Steenbergen nog wel altijd voorstander is van verregaande samenwerking. "Daar zien wij nog steeds meerwaarde in. Maar op dit moment is er onvoldoende draagvlak voor een gemeenschappelijke regeling als juridische vorm."

Alternatieven

De Woensdrechtse gemeentesecretaris Annette Baart laat namens de drie gemeenten weten dat men na de zomervakantie nog een keer met elkaar rond de tafel gaat.

"We gaan nu opnieuw kijken naar de alternatieve vormen voor een juridische samenwerking en kijken welke structuur het meest geschikt is. Een gemeenschappelijke regeling is daarbij nog niet van tafel, maar de wei is weer groen. Alles is dus nog mogelijk".

Tip de redactie