De kans is groot dat er een woonwagenpark wordt gerealiseerd aan de Antwerpsestraatweg op locatie de Brombeer en op de locatie Langs de Lijn in de Markiezaten.

Het gaat om locaties van maximaal acht woonwagens. Dat laat het college van B&W weten in het kader van het onderzoek naar kleinschalige woonwagenlocaties. 

Acht woonwagens

Voor de huidige woonwagenlocaties bestaat momenteel een lange wachtlijst. Woonwagenbewoners trokken daarvoor meerdere malen aan de bel.

De gemeenteraad besloot daarom te kiezen voor de oplossing in de vorm van realisatie van twee nieuwe woonwagenlocaties. Het was aan het college van B&W om te zoeken naar twee geschikte locaties voor de woonwagenparkjes met maximaal acht woonwagens.

Onderzoek

Na een uitgebreid onderzoek komt de gemeente tot de conclusie dat de Antwerpsestraatweg en Langs de Lijn het meest geschikt zijn.

De gemeente benadrukt hierbij goed gekeken te hebben naar de criteria van de gemeenteraad en de belangen van de omwonenden. Ook op financieel vlak blijkt dit de beste keuze.

Overleg

Met hen gaat de gemeente op korte termijn in gesprek om een eerste overleg te houden waarin deze keuze ook meteen toegelicht gaat worden. Voor beide locaties moet het bestemmingsplan gewijzigd worden wat betekent dat de procedure pas op zijn vroegst medio volgend jaar achter de rug kan zijn.