Het gemeentebestuur heeft besloten om twee nieuwe velden aan te wijzen als terreinen waarop een eigenaar of een houden van een hond deze mag laten loslopen.

Het gaat dan om de locaties houtwal/bosgebied achter de Eikenlaan in Halsteren en het terrein aan het Petuniapad/Lupineveld in Bergen op Zoom. De aanwijzingen zijn goed nieuws voor hondenbezitters.

Het terrein aan de Steenbergseweg in Halsteren wordt daarentegen niet langer aangemerkt als terrein waarop het is toegelaten om honden los te laten lopen. Het college kon deze beslissing nemen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.