Het broedeiland aan het einde van de Heideweg in Sint-Maartensdijk is een succes.

Gedurende het broedseizoen hebben ten minste 96 paar visdieven en 29 paar kluten met succes hun ‘kamp opgeslagen’ op het eiland dat in het najaar van 2015 werd gerealiseerd door Staatsbosbeheer.

Dat is een verdubbeling van het aantal kluten en tien keer zo veel visdieven in vergelijking met voorgaande jaren.

"Het aantal broedparen in verhouding tot de oppervlakte is een heel goed teken", aldus boswachter Wendy Janse. Enkele jaren geleden lagen er al twee eilandjes op de plaats waar nu het nieuwe eiland ligt, maar door de weersomstandigheden werden die eilandjes steeds kleiner tot er uiteindelijk niets van overbleef.

Potentie

"Maar, uit jaarlijkse rapportages bleek dat dit gebied een enorme potentie heeft als het gaat om een broedplaats voor kustvogels", vertelt boswachter Herman Nieuwenhuize. Daarom werd door Staatsbosbeheer, met subsidie van de provincie Zeeland, een nieuw eiland gecreëerd van 720 vierkante meter.

"We hebben de vorm van het eiland eerst uitgezet in het water met balen stro. Daarover is een heel fijn gaas gelegd en daar bovenop ligt grond met een toplaag van schelpjes." Het broedeiland ziet er kaal en vlak uit, maar juist dat is wat deze vogels fijn vinden.

"Het voordeel van een eiland is dat de vogels rustig kunnen broeden en niet bang hoeven te zijn voor bijvoorbeeld vossen of ratten." Het eilandje is zo aangelegd dat het in de winter onder water loopt. "Zo kunnen de ratten er ook in de winter niet bij om tunnels te gaan graven." 

Risico

Daarnaast zorgt het er ook voor dat de begroeiing op het eiland afneemt. Het eiland mag dus niet te hoog zijn, anders loopt het niet onder water. Dat brengt wel een risico met zich mee. "Als het stormt, slaan de golven tegen het eilandje." De jonge kluten en visdieven moeten dan goed oppassen.

Boswachter Wendy Janse kwam in februari en maart al regelmatig kijken of er beweging te zien was op het eiland. "Je zag al wel dat er kluten naartoe kwamen, maar dan is het altijd nog de vraag of ze gaan broeden." De kluten waren eerder met broeden en maakten daarna plaats voor de visdiefjes.

Volgens Janse gaat het slecht met de kustbroedvogels omdat er weinig plaats voor hen is. "Er is weinig natuur die bij het leefgebied van de vogels hoort." Daarom is het aanleggen van eilanden zoals deze zo belangrijk.

Tholen

Nieuwenhuize: "Er zijn nog wel plaatsen waar we een soort hetzelfde willen realiseren, zoals bij de Van Haaftenpolder. Daar hebben we veel last van ratten." Staatsbosbeheer wil dit en volgend jaar meerdere eilandjes herstellen en realiseren op het eiland Tholen.

Het broedseizoen zit er voor de visdieven en kluten bijna op. Daarna blijven de vogels wel in de buurt. In het najaar beginnen ze aan hun trek naar het zuiden. Nieuwenhuize en Janse hopen dan ook dat volgend jaar dezelfde aantallen (of meer) terug zullen komen naar de Heideweg.

"Maar we hadden deze aantallen eigenlijk niet durven dromen." Voorlopig zijn de kluten, visdieven, bergeenden, lepelaars en scholeksters nog gewoon te zien aan de Heideweg. Wie een verrekijker meeneemt kan zelfs de jongen nog even zien.