Wethouder Martin Groffen van de Gemeente Woensdrecht gaat vanaf 14 juli zitting nemen in het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Dat heeft het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking afgelopen week besloten.  

Wethouder Groffen zal optreden als vertegenwoordiging van de gemeenten tot 30.000 inwoners (dit zijn de gemeenten Dongen, Halderberge, Woensdrecht en Zundert).

Peter Bons

Hij volgt hiermee wethouder Peter Bons van de gemeente Halderberge op, die binnenkort zijn taken als wethouder naast zich neerlegt. De belastingsamenwerking bestaat uit tien gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta.