Het college van B&W in Bergen op Zoom heeft aanpassingen gedaan aan de subsidieregeling Jubilea 2015. De aanpassing betreft met name de berekening van het maximum bedrag dat toegekend kan worden.

De aanpassing betreft met name de berekening van het maximumbedrag dat toegekend kan worden.

Vastenavondclubs

Een vereniging die 75 jaar bestaat ontvangt een bedrag van 375 euro en dat is het maximumbedrag. Vastenavendclubs ontvangen een maximum-bedrag van 377 euro.

Verruiming

De regeling liep voorheen tot clubs die 125 jaar bestaan, maar is nu verruimd naar 150 jaar. “Als er verenigingen zijn die langer bestaan, dan wordt weer opnieuw bepaald tot wanneer de regeling loopt.” Bij eerdere jubilea (12,5, 25 en 50 jaar) wordt ook een bedrag ontvangen.”