Een elektriciteitssnelweg door de Brabantse Wal of door het Markiezaatsmeer? Deze twee hoofdroutes zijn in deelgebied Rilland-Roosendaal in beeld voor de aan te leggen hoogspanningskabel 380 kV. 

In totaal worden vier mogelijke alternatieven nader onderzocht. Daaruit kom het meest milieuvriendelijke alternatief bovendrijven.

Eind van het jaar maakt het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu de voorkeursroute bekend, daarna kan de inspraakprocedure van start gaan. De bouw van de hoogspanningsverbinding zelf staat in het jaar 2020 gepland.

De huidige vakwerkmasten met de 150 kV-verbinding tussen Rilland en Roosendaal zullen dan verdwijnen, deze komen te hangen in de nieuw te plaatsen Wintrackmasten.

Na een periode van intensief overleg tussen het ministerie, bestuurders, actiecomités en andere betrokkenen, geven het ministerie van Economische Zaken en TenneT duidelijkheid over de ligging van vier alternatieve routes voor de benodigde hoogspanningskabel 380 kV.

Rond Bergen op Zoom zijn twee trajecten met twee alternatieven in beeld: een zuidelijke via de Brabantse Wal of een noordelijke via het Markiezaatsmeer. De route zal hoe dan ook belangrijke natuurgebieden doorkruizen en, en allemaal hebben ze hun eigen knelpunten.

Zuidelijke route

De zuidelijke route door de Brabantse Wal kent twee alternatieven die niet veel van elkaar verschillen. Beide alternatieven volgen grotendeels de al bestaande, af te breken, 150 kV-verbinding. De nieuwe type hoogspanningsmasten voor de 380 kV-verbinding, de Wintrack masten, bestaan uit twee witte ranke pilaren.

"De Wintrack mast zorgt voor een veel kleinere magneetveldzone, en doordat de kabels hoger hangen zijn er minder masten nodig", vertelt woordvoerder Eefje van Gorp van TenneT. "Over het algemeen vinden de mensen deze masten ook mooier, al zijn er ook mensen die de voorkeur geven van de vakwerkmasten, ook omdat deze veel vogels aantrekken." 

Knelpunten bij de zuidelijke route zijn de bossen en landgoederen op de Brabantse Wal (Mattemburgh, Lievensberg), het vliegveld Woensdrecht en de buisleidingenstraat.

Noordelijke route

De noordelijke route loopt langs de best 380 kV-verbinding over het Markiezaatsmeer. Deze blijft bestaan en wordt niet gecombineerd met de nieuwe verbindaandeing.

Omdat het Markiezaatmeer een Natura 2000 gebied is, onderzoekt TenneT de mogelijkheid om deze kabel onder het meer aan te leggen, over een traject van circa negen kilometer.

Ten noorden van Bergen op Zoom zijn er twee routes in beeld, één direct naast de al bestaande verbinding en één op grotere afstand, om gevoelige bestemmingen als woningen en bedrijven te ontwijken.

Transitie

Een probleemloze route van het de nieuw aan te leggen hoogspanningskabel van 380 kV bestaat niet, maar hij moet er wel komen, verzekert Van Gorp. Anders komt de elektriciteitslevering van Nederland in gevaar.

Er is ook al een plan voor wanneer straks iedereen zelf zijn elektriciteit opwekt. Door de transitie naar duurzame energie ontstaan meer aanvoerpieken in elektriciteit, bijvoorbeeld bij veel wind of een zonnige dag.

De hoogspanningskabels fungeren dan als een soort opslag voor de extra elektriciteit, omdat ze deze snel door het kabelsysteem kunnen pompen en ook aangesloten zijn op een groter Europees netwerk. De aanleg van de het nieuwe tracé heeft flinke vertraging opgelopen.

In 2009 was al een voorkeurstracé bepaald, maar die bleek technisch niet uitvoerbaar. Ruim anderhalf jaar geleden besloten de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu dat de hele procedure opnieuw moest.