Volgens Lijst Linssen is de onveilige verkeerssituatie op de Noordzijde Zoom nog niet enorm verbeterd.

Er zijn een aantal maatregelen getroffen, waaronder een parkeerverbod op doordeweekse dagen van 08.00 tot 16.00 uur buiten de parkeervakken en de berm.

“De laatste maanden wordt ook buiten die tijden in de berm geparkeerd. Daardoor zijn auto’s, fietsers en bussen genoodzaakt uit te wijken naar het midden van de weg", aldus Lijst Linssen.  

"Dit kan zolang er geen tegenligger passeert. Als er van beide kanten verkeer komt ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties”, aldus de partij die het college vraagt actie te ondernemen.