Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de bouw van de uitkijktoren op Fort de Roovere gaat beginnen. 

Althans, in november. Donderdag werd alvast wel de bouwkeet, die de naam Schaft draagt, officieel geopend. Veel mensen die betrokken zijn geweest bij de bouw van de toren waren bij deze opening aanwezig om er een mooi feestje van te maken.

Het was een dag met veel verschillende officiële openingshandelingen. De meest typerende was de onthulling van de start van de bouw van Pompejus. Dertien mensen die verschillende betrokken groepen vertegenwoordigen vertelden een voor een wat de toren oor hen betekent.

Hierbij wordt meteen duidelijk dat de bouw een voorbeeld is van samenwerking van het bedrijfsleven, de gemeente, maar vooral de inwoners.

Keet

Wethouder Van der Velden die ook een woordje mocht doen, toonde respect voor al die betrokkenen. “Ik, en met mij het college, ben trots dat de bouw gaat beginnen en vooral trots op alle mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de bouw van de toren, maar ook van deze schaftkeet.”

Vrijwilligers hebben de afgelopen maanden een schitterend gebouw uit de grond gestampt waar de bouwers in hun pauze op het gemakje kunnen zitten. Het lijkt van binnen meer een bruine kroeg, dan een typische bouwkeet. Volgens Van der Velden is het goed dat het initiatief voor de bouw vanuit de inwoners zelf kwam.

“Wat de gemeente wil en kan gaat niet altijd samen. Daarom is het juist belangrijk dat de betrokken bewoners en bedrijven zich hiervoor hebben ingezet. Dat doen ze belangeloos omdat ze geloven in een project en in het belang daarvan.”

Kers

Die passie van de betrokken partijen komt heel goed naar voren bij de openingshandeling door de dertien vertegenwoordigers. Zo vertelt een van de gidsen, Guust Hermans, die op De Roovere actief is dat door de toren de mensen het fort kunnen zien zoals het was.

De bomen beperken nu het zicht nog, maar vanaf 25 meter hoogte kun je heel de waterlinie zien. Ook Yvonne Koersma van de ‘Vrienden van Pompejus’ , een groep mensen die de hebben bijgedragen aan de financiering van de toren, vertelt over hoe belangrijk het project is.

“Het fort gaat hierdoor nog meer leven. Pompejus wordt de kers op de taart van De Roovere.”

Stilgelegen

Mede-architect van de toren Ad Kil neemt ook nog even het woord. In 2004 werd bij hem en zijn collega de vraag neergelegd om een schets te maken van hoe het nieuwe fort eruit moest komen te zien. Daarbij werd ook gedacht aan een eerste versie van de mozesbrug die er nu al ligt.

“Maar die eerste tekening van Pompejus is inmiddels vervangen. De bouw heeft natuurlijk een tijd stilgelegen omdat eerst het hele fort gerestaureerd moest worden. In 2012 begon dit alles pas echt te leven en zijn we er opnieuw mee aan de slag gegaan.”

Twaalf jaar tussen conceptie en aftrap is een behoorlijke tijd, maar het mag de sfeer niet drukken.

Of zoals Van de Velden het zei: “Het realiseren van zulke projecten duurt voor je gevoel altijd te lang. Daarom is het juist mooi dat we dit jaar kunnen beginnen. Daar doe ik je het als wethouder voor, maar daar hebben vooral al deze mensen het voor gedaan.”