Het gemeentebestuur wil het beheer van wegen in de gemeente Steenbergen op een nieuwe manier financieren. 

Voorheen werd altijd een complete vervanging van een weg opgenomen in de begroting, terwijl vaak alleen groot onderhoud plaats vond.

"Zoals nu voorzien zijn er in de komende jaren geen complete vervangingen te verwachten. Mocht uit inspecties blijken dat voor bepaalde wegen toch vervanging nodig is, dan wordt hier tijdig een investeringsvoorstel voor gedaan."

Voor deze aanvullende investeringen wordt een potje gevormd van vijf miljoen euro. Op deze wijze ontstaat een jaarlijks lagere storting van 813.009 euro.