Om de mensen meer te betrekken bij het cultureel leven wil de gemeente volgend jaar inhaken op het Mondriaanjaar en ze willen 'iets' doen met de Dutch Design Week.

 

"Met de inzet op deze thema’s is het mogelijk om onder andere de sociale samenhang in onze gemeente te versterken", zegt wethouder Cor van Geel.

Er wordt gedacht aan onder andere thema-exposities, wandel- en fietsroutes en het in beeld brengen van bijzondere locaties.

Daarbij wordt de medewerking gezocht met historische platformen, zoals de heemkundekringen, de Stichting Stadsarcheologie en de musea. 

Erfgoed

De gemeenteraad van Steenbergen stelde in 2010 een nota Cultureel Erfgoed vast. De basis van 2010 wordt nu gebruikt voor een nieuwe nota.

Die gaat in op welke plaats erfgoed moet innemen binnen de gemeente Steenbergen, maar ook hoe dat beschermt dient te worden en hoe de mensen erbij betrokken kunnen worden.