Mosselen en oesters uit het Oostelijke deel van de Oosterschelde en de Noordelijke tak mogen niet in de handel worden gebracht.

Dat bericht heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zaterdag naar buiten gebracht. De mosselen en oesters uit de nabijgelegen watergebieden moeten worden getest voordat ze in de handel worden gebracht.

De NVWA heeft dit besloten in samenspraak met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te voorkomen dat de giftige stof tetrodotoxine (TTX) in mosselen en oesters komt.

"Het gaat hier om een voorzorgsmaatregel met het oog op de volksgezondheid", aldus de NVWA. Particuliere vissers en recreanten worden dan ook geadviseerd voorlopig geen mosselen of oesters te rapen uit de gebieden.

"Bij reguliere metingen naar de kwaliteit van de kweek van mosselen en oesters heeft de NVWA op de twee plaatsen in de Oosterschelde concentraties TTX gevonden die mogelijk schadelijk zijn bij consumptie." 

TTX is een uiterst giftige stof die het zenuwstelsel kan aantasten.