Slechts een handjevol ondernemers waren vrijdag aanwezig bij de tweede avond om kennis te nemen van het eerste concept van de recreatieve kansenkaart. 

Vijf maanden na de beeldvormende vergadering, die werd gehouden in het gemeentehuis van Steenbergen en waarbij talloze initiatieven en dromen werden ingediend voor de recreatieve kansenkaart, buigt men zich over een bundeling van al deze ideeën. Het denkproces dient op gang gehouden te worden om een vertaalslag te gaan maken.

De conceptkaart die ontwikkeld is, is gemaakt door Ro&Ad Architecten, mede bekend als makers van de Bunkertreppe in De Heen. Een project dat eveneens onderdeel uitmaakt van de recreatieve kansenkaart in het gebied de Dintelse Gorzen.

De conceptkaart moet uitnodigen om de aanwezige ondernemers te laten brainstormen over een daadwerkelijke invulling. Het gebied binnen gemeente Steenbergen is erg kansrijk gebleken. Ro Koster, die gedeeltelijk de avond presenteert met zijn collega Ad Kil, spreekt van parels in Steenbergen.

Venetië en Keukenhof

Met die parels wordt verwezen naar het waterrijke deel binnen de gemeente. Steenbergen moet het nu eenmaal doen met veel water. Geen probleem volgens Koster. "De Steenbergse Vliet met het Volkerak-Zoommeer is het nieuwe Venetië van Noord-Brabant, zijn we achter gekomen."

Ook dijken zouden dik bezaaid kunnen worden met kleurrijke bloemen om visueel mensen aan te trekken, te laten genieten en vooral te laten blijven. "Aan de dijk kun je dan bijvoorbeeld zien, aan de kleur, welke geschiedenis er is. Er valt zo een nieuwe Keukenhof te creëren Het zijn grote kansen die op de conceptkaart getoond worden", aldus Koster.

Geopark UNESCO

Het gebied rondom Steenbergen is zelfs al opgegeven voor een geopark, erkend door UNESCO. Zo’n park is een gebied waarbij het maatschappelijk belang prominent aanwezig is. Waarden zoals archeologie, cultuur en ecologie worden meegewogen.

Voor de Brabantse Wal is een soortgelijke erkenning aangevraagd als geopark, om geregistreerd te worden op de Werelderfgoedlijst. Daarbij moet ook gedacht worden aan het militaire erfgoed dat niet mag ontbreken op de toeristische kansenkaart.

Uitzichtpunt Gummarus

"Dit is het een potentiële plek. Het is niet alleen recreatie op wereldniveau, maar ook voor de buurman”, laat Koster enthousiast weten. Op een aantal zaken wordt alvast vooruit gelopen. Wordt er van de grote Gummaruskerk een uitzichtpunt gemaakt als dagrecreatie?

Wordt er een strand gemaakt met watersport als het Volkerak-Zoommeer verzilt? 'Steenbergen is groot in het kleine' wordt het – niet genoemde – motto van de avond. Ondernemers dienen de mogelijkheden te zien en een vertaalslag te maken vanuit de recreatieve concept kansenkaart.

A4 marketing

Door de aanwezige ondernemers wordt er aandacht gevraagd voor vervuiling op het water. "In Zweden heb je geen vervuiling. Daar hebben ze statiegeld op blikjes", wordt er geroepen. Langs de snelweg A4 dienen marketingsmogelijkheden geplaatst te worden.

Dit zijn de bekende bruine toeristische borden die ook in buurlanden te zien zijn, om bijvoorbeeld een kasteel of natuurgebied te bezoeken. Maar ook andere zaken dienen aangepakt te worden, zoals een fietspad langs de Vliet. En het grote parkeerterrein op de Markt in Kruisland, met alleen maar auto’s, is geen toeristische trekpleister nu terrassen verboden zijn.

Ambachtsmuseum De Holle Roffel in de oude protestantse kerk ligt verscholen achter steen en blik. In september 2016 buigt de raad zich over een definitieve recreatieve kansenkaart. In 2017 zal het pas klaar zijn.