Dorpsplatform Woensdrecht heeft een enquete gehouden onder bewoners van het dorp over het inrichten van een hondenlosloopveldje aan de Fortuinstraat.

De vragenlijst werd uitgereikt aan 523 mensen en 186 personen hebben de enquête ingevuld. “Hiervan is 83 procent (154 personen) voor en zestien procent (dertig personen) tegen de aanleg van een hondenlosloopveldje.”

Het dorpsplatform gaat nu de eerste stappen maken om tot realisatie van het hondenlosloopveldje te komen. “Met de gemeente Woensdrecht zal nog een gebruiksovereenkomst worden opgesteld en afspraken worden gemaakt over onderhoud en beheer.”