De Bergse fractie van de VVD heeft een oproep gedaan aan de overige politieke partijen om de hondenbelasting in de gemeente af te schaffen.

En met succes. De partij wil in een termijn van vijf jaren de inning van hondenbelasting afbouwen. "Op verzoek van de VVD heeft het college een berekening gemaakt hoe de hondenbelasting in vijf jaar tijd kan worden afgebouwd. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om op nul uit te komen door de heffing jaarlijks met 85.000 euro te verlagen." 

De motie werd aangenomen tijdens de raadsvergadering van 23 juni. Fractievoorzitter Joost Pals noemt de hondenbelasting een oneerlijke belasting, die stamt uit de tijd van de hondenkar en een hond als trekdier, wat al sinds 1960 verboden is.

"Hondenbelasting wordt als duur en onrechtvaardig ervaren." De hondenbelasting is daarnaast volgens de VVD in de afgelopen jaar met zeventien procent verhoogd. "Als de raad daar nu opdracht toe geeft, dan kunnen we hier een einde aan maken."

Argumenten

De hondenbelasting zou daarnaast een ‘behoorlijke aanslag’ vormen op het budget van inwoners met een lager inkomen. "Bij huishoudens op het minimum wordt de belasting bovendien al kwijtgescholden. Dus afschaffen betekent ook minder kwijtschelding."

De VVD vindt de belasting niet alleen oneerlijk, ook geven ze andere redenen om te stoppen met het innen van de belasting. "Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen met honden sociaal beter functioneren en hondenbezitters minder risico lopen in een sociaal isolement te geraken."

Hondenpoep

In totaal staan er op 4600 adressen een eerste hond geregistreerd. Dit zorgt jaarlijks voor een opbrengst van 430.000 euro. "Dat deze opbrengst nodig zou zijn voor de aanpak van hondenpoep, het onderhouden van hondenlosloopterreinen of andere hondenzaken blijkt niet zo te zijn."

Volgens Pals zijn veel hondenbezitters inmiddels gewend aan het zelf opruimen van uitwerpselen. "Alles wat verband houdt met honden en het bijbehorende onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de bestaande beheersstructuur. Nu wordt hiervoor minder dan eenderde deel van die opbrengst ingezet." 

De kosten voor het heffen van de hondenbelasting zijn ongeveer 20.000 euro.

De VVD pleitte te komen tot een afbouw van de hondenbelasting in vijf jaar tijd naar 0 euro met ingang van het begrotingsjaar 2017. De hierdoor ontbrekende inkomsten kunnen binnen de bestaande programma’s worden opgevangen. Een beroep op de algemene reserve wordt zo voorkomen.