Gemeenteraadslid Piet van den Kieboom haalt snoeihard uit naar het college van burgemeester en wethouders.

De BSD’er doet in een pittige brief uit de doeken dat hij van mening is dat het Bergse gemeentebestuur hem zijn werk bewust onnodig lastig maakt. Oorzaak is een telefoontje naar het gemeentehuis over een lopend Wob-verzoek. Volgens Van den Kieboom verliep dit uiterst onprettig.

Het raadslid stelt dat het college zijn naam willens en wetens heeft besmeurd en eist excuses. De gemeente Bergen op Zoom wil inhoudelijk niet reageren op de kwestie.

Piet van den Kieboom is furieus. In een niet mis te verstane brief richting het college van B&W doet hij opvallende uitspraken. Bovendien dient hij een officiële klacht in over de wijze waarop hij wordt behandeld door de gemeentelijke organisatie.

Echtgenote

Van den Kieboom belde recent naar het gemeentehuis met het verzoek doorverbonden te worden met een ambtenaar die WOB-verzoeken behandelt of de gemeentesecretaris.

Twee ambtenaren waren niet bereikbaar, de gemeentesecretaris kreeg het raadslid niet te spreken, nadat hij werd gewezen op het contact-verbod over een WOB-verzoek van zijn echtgenote Diana van den Kieboom. "Maar daar heb ik me lang geleden al van gedistantieerd", zegt hij.

Uiteindelijk werd de BSD’er teruggebeld door de gemeentesecretaris. "Ik gaf aan dat ik behoorlijk boos was over mijn ervaring met het telefonisch contact. Daarop reageerde mevrouw Spindler met de opmerking: 'Ja, dit zijn natuurlijk de consequenties van een en ander!'"

Politieke bedoelingen

Dat schoot Van den Kieboom in het verkeerde keelgat. "Ik kan niet anders concluderen dan dat het college mij het werk als gemeenteraadslid op deze manier onnodig en bewust bemoeilijkt."

"Hierbij deinst het college er kennelijk niet voor terug om mij bewust te betrekken in een zaak waarover mijn echtgenote sinds lange tijd met de gemeente in een rechterlijke procedure is verwikkeld en waarvan ik meermaals heb aangegeven daar buiten te staan", zegt het raadslid.

Integriteit

Hij is woedend op de gemeente en stelt in de brief dat B&W zijn naam binnen en buiten de gemeentelijke organisatie bewust besmeurd. "Ik kan tot geen andere conclusie komen dan dat uw college daar politieke bedoelingen mee heeft", verwijt hij.

"Door het onvolledig of onjuist instrueren van de medewerkers over hoe te communiceren met mij als raadslid, is het college binnen de gemeentelijke organisatie bezig mijn integriteit die ik continu bewaak, aan het aantasten. Het college is onbetrouwbaar!", haalt hij snoeihard uit.

Schade

Het raadslid eist nu van het gemeentebestuur dat het per direct op een andere manier met Van den Kieboom omgaat. Daarnaast eist hij excuses voor de geleden reputatie-schade die volgens de politicus door het college is ontstaan.

Erwin Stander, gemeentewoordvoerder, geeft aan dat het college nog niet inhoudelijk zal reageren. "Piet van den Kieboom krijgt zoals gebruikelijk een schriftelijke reactie", zo zegt hij.