De gemeente Tholen heeft een lijst met actiepunten opgezet om de jeugdhulp in de gemeente te verbeteren.

Doel van de acties is om passende zorg te bieden aan de jongeren, waardoor ze op de lange termijn minder zware zorg nodig hebben.

Met het begin van het nieuwe kwartaal op 1 juli wordt gestart met de nieuwe acties die anderhalf jaar gaan duren. Na een half jaar gaat de gemeente evalueren of de juiste stappen zijn genomen. 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Tholen verantwoordelijk voor de jeugdzorg. "Vorig jaar was de transitie van het Rijk naar de gemeente. Dat is goed gegaan, maar nu gaan we kijken hoe we dit verder kunnen oppakken", vertelt wethouder Jan Harmsen.

Balans

In het voorgaande jaar is veel aandacht besteed aan de zorg en minder aan de kosten daarvan. "We hebben met de aanbieder een nieuwe vorm van jeugdzorg bedacht waarbij we een balans vinden tussen die twee."

Concreet zijn er een paar actiepunten te noemen. Zo wil de gemeente een betere scheiding maken tussen de lichte en zware problematiek. "Zaak is om de lichtere problematieken te laten bij de preventieve organisaties, waar deze thuishoren." Zo houdt de gemeente alleen de casussen over die daadwerkelijk bij de gemeente horen.

Daarnaast gaat de gemeente kritischer kijken naar de duur van de zorg. Door vaker te evalueren hoe het met iemand gaat, kan er eerder voor gekozen worden om iemand qua zorg af te schalen naar bijvoorbeeld minder zware en dus goedkopere zorg.

Duurzame oplossing

De gemeente werkt al voor vier uur samen met een GZ-psycholoog, maar daar komt nog eens acht uur bij. Zij gaat hier mede zorg voor dragen. "Soms worden casussen doorgestuurd naar de GGZ, maar zij durven de mensen niet los te laten, omdat ze niet weten of de gemeente de persoon in kwestie goed op kan vangen." 

Daardoor blijven casussen langer lopen, wat automatisch meer geld kost. De GZ-psycholoog gaat niet bepalen wat er met iemand gebeurt, maar gaat met de gemeente meedenken over wat de gemeente kan doen om de casus duurzaam op te lossen. "Zo voorkomen we dat een jongen van acht jaar op zijn veertiende weer bij ons aanklopt."

Vijf gesprekken

Een jeugdhulpverlener gaat middels het vijfgesprekkenplan ingezet worden voor kortdurende trajecten voor middelzware zorgvragen. "Op dit moment is er lichte zorg en zware zorg, maar er is geen alternatief."

De hulpverlener gaat in vijf gesprekken kijken of de casus opgelost kan worden. Zo niet, dan heeft de hulpverlener een betere kijk op de indicatie die afgegeven moet worden: lichte of zware zorg.