De gemeente Tholen heeft afgelopen week de uitkomst van de enquête over de opvang van vluchtelingen naar buiten gebracht.

In totaal hebben 1088 inwoners de vragenlijst ingevuld, wat zorgt voor een representatieve uitkomst. "We hadden achthonderd vragenlijsten nodig voor een representatief resultaat", aldus wethouder Frank Hommel.

Hij is blij met de grote opkomst, ondanks het resultaat: vijftig procent van de respondenten is voor een opvang en vijftig procent is tegen.

De gemeenteraad van Tholen besloot op 10 maart 2016 dat er geen groot asielzoekerscentrum in de gemeente gebouwd zou worden. Wel werd toestemming gegeven aan het college om te onderzoeken wat de andere mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in de gemeente zijn.

Een eerste stap in dat onderzoek is de vragenlijst die alle inwoners van de gemeente Tholen van 26 mei tot en met 6 juni konden invullen via www.vluchtelingentholen.nl. De mensen die geen beschikking hadden over een computer konden een papieren vragenlijst invullen bij het gemeentehuis.

Daarvan werd twintig keer gebruikgemaakt. Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft het onderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn inmiddels bekend.

Randvoorwaarden

Naast de vraag of er vluchtelingen opgevangen moeten worden in de gemeente, werd er ook gevraagd naar de argumenten van mensen om voor of tegen te zijn.

Als tegenargument werd voornamelijk aangehaald dat de opvang van vluchtelingen de gemeente geld zou kosten en dat de vluchtelingen andere normen en waarden hebben. Ook de voorstanders vinden dat de vluchtelingen zich aan moeten passen aan de Thoolse samenleving.

Als de gemeenten deze randvoorwaarden weg kan nemen dan is 56 procent voor de opvang van de vluchtelingen. Onder andere het financiële argument om vluchtelingen te weren denkt de wethouder weg te kunnen nemen.

"Het uitgangspunt voor het COA is dat de kosten van de opvang voor hen zijn." Uit de resultaten blijkt verder dat hoe langer de vluchtelingen blijven en hoe meer het er worden, hoe minder het draagvlak wordt.

Besluit

De uitkomst van de enquête is voor de wethouder de basis om verder te gaan met het onderzoek. Het is nu wachten op de schouw van het Centraal Orgaan voor opvang Vluchtelingen (COA).

Zij onderzoeken of er überhaupt locaties zijn in de gemeente Tholen waar een noodopvang voor een aantal jaar geplaatst zou kunnen worden. "We wilden in de raadsvergadering van 14 juli een besluit nemen, maar omdat de schouw nog op zich laat wachten, wordt het besluit over de zomer getild." 

Het college van burgemeester en wethouders verwacht op 20 oktober een voorstel aan de raad te kunnen presenteren.

"Zodra we de schouw ontvangen, gaan we met omwonenden van de mogelijke locaties in gesprek. We willen goed communiceren met de inwoners, om zo het grootst mogelijke draagvlak te creëren. Maar, een draagvlak van honderd procent is een utopie."

Betrokkenheid

Mocht het COA geen geschikte locaties kunnen vinden, of mocht de gemeenteraad er niet uitkomen met inwoners, dan kan het zijn dat er helemaal geen opvang komt. "Maar", zegt wethouder Hommel. "Wij willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom doen we onderzoek naar de mogelijkheden." 

64 procent van de Tholenaren heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van het onderzoek. Wethouder Hommel is dan ook blij met de betrokkenheid van de inwoners bij dit onderwerp.