Het centrum van Bergen op Zoom heeft dringend 200 tot 250 extra parkeerplaatsen voor fietsen nodig.

Het is niet mogelijk om de openingstijden van de gratis stalling in ’t Vierkantje te verruimen en om die reden moet er een andere oplossing worden bedacht. Daar is de gemeente nu druk mee doende, blijkt uit de tussentijdse evaluatie beleidsnota Parkeren.

De Bergse gemeenteraad heeft eerder al duidelijk te kennen gegeven de beleidsnota Parkeren niet zoals gebruikelijk na vijf jaar te willen evalueren. Om die reden vindt de evaluatie nu, na twee jaar, al plaats.

Hieruit blijkt dat de parkeerknelpunten in wijken als Warande, Gageldonk-West en de Plaat zo goed als opgelost zijn dankzij het 4-stappenplan. Beïnvloeden, benutten, beprijzen en bouwen is het devies en dat lijkt zo goed te werken dat het college van burgemeesters en wethouders deze werkwijze zegt in te blijven zetten mochten er elders knelpunten ontstaan.

Samenwerking

Ook de parkeerproblemen rondom het Bravis ziekenhuis lijken dankzij een intensieve samenwerking met het ziekenhuisbestuur en omwonenden onder controle.

Er zijn nog wel slagen te behalen op het gebied van fietsparkeren. De oplossing leek voor de hand liggend; de openingtijden van de stalling in ’t Vierkantje uitbreiden, maar dat bleek niet mogelijk.

Toch moet de gemeente zorgen voor extra mogelijkheden, zo blijkt uit onderzoek van een externe adviseur onder winkeliers, horeca en bedrijven.

Openingstijden

Er zijn 200 tot 250 extra fietsparkeerplaatsen nodig om overlast te voorkomen. Volgens de betrokkenen is het zaak dat de openingstijden van deze eventuele nieuwe stalling wél gekoppeld zijn aan de openingstijden van horeca en winkels van de Grote Markt en het Beursplein.

De gemeente is een onderzoek gestart om de mogelijkheden te bekijken.

Uit de evaluatie blijkt verder dat de gemeente geen noodzaak ziet voor slagbomen op het Mineurplein en Gedempte Haven. Bezoekers wensen veelal achteraf te betalen en dat kan middels mobielparkeren.

Vrachtwagens

Bovendien moet de gemeente 21 procent BTW betalen over de inkomsten als een terrein daadwerkelijk middels een slagboom afgesloten is.

Om die reden ziet Bergen op Zoom daar vanaf. Tenslotte gaat het college van burgemeesters en wethouders verder met het zoeken naar een oplossing voor vrachtwagenparkeren. Een vrachtwagenparkeerplaats lijkt van de baan, maar het college wil wel een andere oplossing en blijft ermee bezig.