Het huidige hoogspanningstracé tussen Borssele en Tilburg zit vol. Dit betekent dat er geen extra capaciteit aan elektriciteit is.

Dit betekent ook dat onderhoud aan het bestaande tracé alleen mogelijk is met productiebeperkingen waarbij stroomstoringen op de loer liggen. Er is een tweede tracé 380 kV-verbinding nodig. De regio Steenbergen staat als reservetracé genoteerd.

In dorpshuis Siemburg te Kruisland werd op voorhand een informele avond gehouden over de nieuwe hoogspanningstracés. Maar niemand zit te wachten op een 380 kV in z’n achtertuin of in het land.

Het begon in 2009 en voor gemeente Steenbergen was het in 2011 zo goed als een gesloten dossier. Het voorkeursalternatief van Borssele, Rilland, Bergen op Zoom, Geertruidenberg en Tilburg was gekozen. Maar hier kwam in 2014 verandering in.

Alternatieven

Opnieuw worden alternatieven onderzocht, omdat het gekozen tracé om technische redenen niet uitvoerbaar is. Eén van die alternatieven is een tracé waarbij het grondgebied van gemeente Steenbergen betrokken is.

Wethouder Petra Lepolder: "We hebben ertegen geageerd, maar wij worden als lagere overheid geacht mee te werken. Hier ligt een spanningsveld."

Dat er een nieuwe energievoorziening nodig is, is duidelijk. TenneT wil naar een energievoorziening die klaar is voor de toekomst. Nu is dat niet het geval. Er is onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar voor nieuwe grootschalige energieopwek, bijvoorbeeld via windmolens.

Stroomstoringen

En stroomstoringen zoals op 27 maart 2015 in Noord-Holland moeten worden voorkomen. Hierbij werd zelfs Schiphol stilgelegd en moesten ziekenhuizen op noodstroomvoorzieningen draaien.

Op de druk bezochte informatieavond kwamen eveneens aanwezigen van de Stichting Belangengroep OGS (Oud-Gastel Stampersgat) aan het woord. "De infrastructuur dient gebundeld te worden. Het is bundelen, bundelen, bundelen. Dat is wat TenneT ook wil."

"Nu komt het alternatieve tracé als een duveltje uit een doosje toch weer naar Noord-West Oud-Gastel." Dit ‘duveltje’ komt ook over het Kruislandse grondgebied. Maar niemand wil zo’n grote hoogspanningsmast bij de woning of op het land waar producten worden verbouwd of waar dieren grazen.

Risico’s

De risico’s bij het wonen onder een hoogspanningsmast zijn bekend. Mensen behoren tot een straal van 80 meter uitgekocht te worden, maar dit is niet altijd het geval. 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat magneetveldzones veranderingen aanbrengen in het lichaam en dat het risico op de ziekte kanker wordt verhoogd.

Vragen over het feit of een landbouwer nog verantwoord voedsel kan verbouwen en of het vee kan blijven grazen op de gronden van een hoogspanningstracé blijven aan de orde. Dat er zaken moeten wijken voor een nieuw tracé, is zeker. Zelfs als een windmolen in de weg staat als knelpunt, wordt deze weggehaald.

TenneT brieven

Zo’n 9000 huishoudens hadden een brief gekregen van TenneT. Hier ontstonden veel vragen over, omdat er ook huishoudens waren aangeschreven die middenin het dorp van Kruisland wonen.

Edwin Maas, raadslid Gewoon Lokaal!: "Mensen worden goed geïnformeerd, maar kan er worden toegezien op de communicatie vanuit TenneT? Want nu zijn er mensen aangeschreven die in het centrum van Kruisland wonen." Petra Lepolder gaat uitzoeken hoe de selectie van TenneT heeft plaatsgevonden.

Voorkeursalternatief

Vooralsnog gaat het om reservetracés die onder andere door Kruisland lopen. Eerst moet uit de milieueffectrapportage gaan blijken wat het beste traject gaat worden. Hiernaast worden de voorkeursalternatieven gelegd.

Op de informele informatieavond in Kruisland kon geen zekerheid worden geboden. Het doel was om inwoners tijdig te informeren voordat regionale informatieavonden vanuit TenneT en het Ministerie van Economische Zaken gaan plaatsvinden.

Petra Lepolder: "Ik wil geen angst inboezemen of zeggen dat het wel overwaait. Ik hoop dat het voorkeursalternatief dat er al was wordt behouden. Maar ik kan niets beloven."