College stelt nieuw privacybeleid voor sociaal domein vast

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft besloten om een privacybeleid sociaal domein vast te stellen.

Daarmee gepaard worden ook privacyprotocollen gegevensverwerking Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.

"Het privacybeleid maakt inzichtelijk hoe de gemeente in het sociaal domein met persoonsgegevens van inwoners omgaat."

Volgens de gemeente is dit belangrijk voor de verantwoording van de verwerking van persoonsgegevens richting gemeenteraad, transparantie richting inwoners over het omgaan met deze gegevens en het geeft kaders voor de professionals die met deze gegevens werken.

Tip de redactie