Haalbaarheid van twee deelprojecten De Zoom onzeker

Allureproject De Zoom lijkt op stoom maar of deelprojecten Bergse Heide en Landgoed Wouwse Plantage voor 2018 volgens plan worden afgerond, is onzeker. 

Project West Brabantse Waterlinie loopt goed, projectleider Henk-Jan Keur schat de haalbaarheid in op tachtig tot negentig procent.

Tijdens een rondrit per touringcar langs plekken die grotendeels door provinciale investeringen vanuit Landschappen van Alluregeld worden of al zijn versterkt, kwamen de succesverhalen goed uit de verf. Een helder verhaal over de gehele stand van zaken ontbrak op de feestelijk ingestoken praktijkexcursie.

Wellicht noemde gedeputeerde Johan van den Hout de twee Landschap van Allureprojecten van de Brabantse Walgemeenten ietwat voorbarig: “meer dan goed geslaagd”.

De provincie Noord-Brabant is voor de helft investeerder in de allureprojecten en heeft daarover prestatieafspraken met de betrokken gemeenten gemaakt. Project De Zoom heeft nog anderhalf jaar om deze na te komen, project West Brabantse Waterlinie moet eind dit jaar zijn afgerond.

Trots zijn

Voor de negen deelprojecten binnen het waterlinieproject lijkt dat grotendeels te lukken. Eind dit jaar zijn de 400 jaar oude contouren van vestingwerken uit het landschap herrezen en nieuwe gebieden ontsloten middels recreatieve routes, horecagelegenheden en andere publiekstrekkers.

Via een fotowedstrijd moeten, in eerste instantie, de harten van de inwoners zelf harder voor de schoonheid en cultuurhistorie van het gebied gaan kloppen. “Inwoners mogen wat meer trots zijn ”, ervaart Keur.

Familie-uitbreiding

De, inmiddels wereldberoemde, Loopgraafbrug is een belangrijk onderdeel van de waterlinieroute en groeit uit tot een familie. De Bunkertreppe bij Beneden Sas, de brug en kiosk bij het Ravelijn in Bergen op Zoom zijn al geboren. 

Andere leden liggen nog op de tekentafel: een multifunctionele steiger en vogeluitkijkpunt op ontmoetingseiland De Blauwe Sluis, theateruitkijktoren Pompejus op Fort de Roovere en mogelijk een uitkijktoren op Fort Henricus.

Deze kunstwerken, van architectenduo RO&AD, voegen ruimtelijke kwaliteit toe, zijn duurzaam en moeten liefhebbers van hun architectuur naar de streek trekken om de lokale economie te stimuleren.

Observatietoren

De Zoom bestaat uit vijf deelprojecten, daarvan is project Landgoed Lievensberg geslaagd. De gerealiseerde natuurpoort en het natuurpodium aldaar trekken veel bezoekers.

Komend schooljaar staan 4000 aanvragen voor scholierenbezoek aan het natuurpodium gepland, de Stay Okay verdubbelt de prognose van bezoekersaantallen, van 100.000 naar 200.000 bezoekers per jaar.

De samenwerking van gemeente, Stayokay en het naastgelegen Klimbos leidt tot verdere ontwikkeling, plannen voor het gezamenlijk gebruik van een zeventig meter hoge observatietoren zijn in een vergevorderd stadium.

Levensader

Deelproject Route van de Turf trekt door het gebied tussen de Waterschans in Bergen op Zoom en Landgoed Visdonk in Roosendaal een recreatieve levensader, de aanleg van het fiets- en struinpad start in september.

Een van de elementen, herinrichting Anton van Duinkerkenpark is gerealiseerd, natuurontwikkeling Bergse Heide Middengebied, ecologisch viaduct Zoomland, de Smidsvestbrug en nautische toegang Waterschans, volgen nog.

Ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen Roosendaal (Landgoed Visdonk, Turfaquaduct Nispen) werden tijdens de praktijkexcursie niet verder toegelicht.

Teleurgesteld

Over de realisatie van deelprojecten Wouwse Plantage en Bergse Heide heerst onzekerheid. Binnen Wouwse Plantage heeft een belangrijke investeerpartner zich onlangs teruggetrokken. Over ontwikkelingen binnen Bergse Heide heerst sinds maart 2015 volledige radiostilte.

Bergse raadsleden Rian Govers (VVD) en Annette Stinenbosch (CDA) waren teleurgesteld dat er tijdens de praktijkexcursie geen duidelijkheid over de Bergse Heide kwam. ‘meer dan goed geslaagd’

Tip de redactie