Provincie ontevreden over toekomstvisie Brabantse Wal

De provincie Noord-Brabant is bang dat de Brabantse Wal-gemeenten niet tijdig tot concrete resultaten zullen komen in het programma (Veer)krachtig bestuur.

Dat blijkt uit de reactie van de provincie op de verschillende toekomstvisies. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werden in 2014 verzocht om een visie op te stellen over de eigen bestuurlijke toekomst.

De provincie wilde dat de verschillende gemeentes de visies niet alleen zouden zien als ‘een rapport voor de provincie’, maar vooral als een aantrekkelijk perspectief voor de gemeenten zelf.

De provincie heeft de gemeenten dan ook gevraagd om in het traject niet alleen te kijken naar de huidige situatie, maar ook om te kijken of er mogelijkheden zijn voor (vernieuwende) vormen van intergemeentelijke samenwerking of zelfs van bestuurlijke fusies.

“Op grond van de binnengekomen stukken ontstaat een tweeledig beeld: In positieve zin zien we dat alle gemeenten serieus nadenken over hun toekomst en dat veel gemeenten inmiddels belangrijke stappen hebben gezet. Daarnaast zijn er een aantal gemeenten waar wij de procesvoortgang om tijdig tot concrete resultaten te komen niet overtuigend vinden.”

Toekomstvisie

Jan Prop, gemeentewoordvoerder in Woensdrecht, laat weten dat de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht eerst hun afzonderlijke toekomstvisie hebben vastgesteld. “Dit als beginpunt voor een gezamenlijke toekomstvisie waaraan hard wordt gewerkt. Deze zal medio tweede helft 2016 worden gepresenteerd.

Voor wat betreft de eventuele samenvoeging van de diensten bedrijfsvoering zegt Prop: “Dit is nog in onderzoek. De drie colleges nemen nog voor het zomerreces een besluit. Na het zomerreces zullen de gemeenteraden hierover een besluit nemen.

Selene Hoogeveen, gemeentewoordvoerster Steenbergen vult aan: “Structuur volgt visie en daarom zal er, na het vaststellen van de gezamenlijke toekomstvisie, verder gesproken worden over de ambtelijke samenvoeging en de structuur daarvan.”

Overigens wordt tot volle tevredenheid door de drie gemeenten reeds samengewerkt op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving alsmede sociaal domein.”

Erwin Stander, gemeentewoordvoerder van Bergen op Zoom, laat weten dat het college een brief heeft gestuurd naar de provincie waarin staat dat het college in overleg met de gemeenteraad een reactie gaat formuleren. “Dit betekent dat wij niet eerder dan eind juli 2016 op uw brief zullen reageren.”

(Veer)krachtig bestuur

De Vereniging van Brabantse Gemeenten is in 2011 gestart met het programma (Veer)krachtig Bestuur.

“De huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een toenemende mate van schakelen, slagkracht, een proactieve houding en nog meer professionaliteit: de opgaven zullen in de toekomst alleen maar groter worden. Tegelijkertijd willen we het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger organiseren.”

Tip de redactie