College wil bezuinigingen sportaccommodaties en zwembaden schrappen

De bezuinigingen op de sportaccommodaties en zwembaden in de gemeente Steenbergen gaan als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt niet door.

Dat blijkt uit de perspectiefnota die het college afgelopen week heeft gepresenteerd. Op 14 juli wordt de perspectiefnota besproken in de gemeenteraad, waarna zal blijken of er inderdaad wordt afgeweken van de in 2014 ingestelde bezuinigingen.

De gemeenteraad van Steenbergen besloot in 2014 dat er 240.000 euro bezuinigd moest worden bij de buitensportaccommodaties. "Een deel daarvan hebben we binnengehaald met onder andere het overdragen van de kleedlokalen aan de verenigingen", vertelt wethouder Cors Zijlmans.

Die ingreep leverde de gemeente een voordeel op, maar toch staat er nog een bezuiniging van 162.000 euro open. Om die te bewerkstelligen zouden ook alle velden en daarmee ook het onderhoud van de velden overgedragen moeten worden aan de verenigingen.

Risico

Maar, dat wil het college nu voorkomen. "De verenigingen hebben niet alle know-how en daarmee loop je een groot risico. Als de velden van slechte kwaliteit worden, omdat ze niet goed onderhouden worden, dan kloppen de verenigingen toch weer bij de gemeente aan." 

Daarnaast heeft de gemeente door een onafhankelijk onderzoeksbureau laten uitzoeken of het voor de verenigingen financieel überhaupt mogelijk is om de kosten voor de velden op zich te nemen.

"Alles afwegende komen zij tot de conclusie dat het wel zou kunnen, maar dat er een enorme druk op de verenigingen zou komen te staan", aldus Zijlmans. De contributie zou bijvoorbeeld verhoogd moeten worden. "Daarom stellen wij voor om de overige bezuinigingen niet meer te doen, omdat het ten koste gaat van onze verenigingen."

Zwembaden

Naast de bezuiniging op buitensportaccommodaties lag er ook een bezuiniging van 70.000 euro voor de zwembaden. "We hebben in het verleden al flink gekort bij de zwembaden." In 2005 kregen de zwembaden een bedrag van 550.000 euro en tien jaar later, in 2015, kregen zij ‘nog maar’ 350.000 euro.

"Nu wilden we nog meer bezuinigen. Door nog eens 70.000 euro te korten maken we het de zwembaden wel erg moeilijk." Volgens Cors Zijlmans zou onder andere de veiligheid bij de zwembaden onder druk komen te staan. "We willen bovendien beide zwembaden openhouden."

Hoewel er veel vrijwilligers zijn die een steentje willen bijdragen bij het beheer en onderhoud van de zwembaden, blijft het beheer als het aan het college ligt gewoon bij de gemeente. "Wij stellen voor om ook die bezuiniging te schrappen."

Perspectiefnota

Wethouder Marijke Vos, portefeuillehouder Financiën, was blij met de perspectiefnota. "Er ligt een positief meerjarenbeleid en we hebben de jaren 2017 tot en met 2020 allemaal sluitend gekregen." Het college ligt naar eigen zeggen goed op schema met de uitvoering van het collegeprogramma zoals die in 2014 is vastgesteld.

"Uit de nota blijkt dat we alle projecten hebben opgepakt of dat ze nog op de planning staan om vóór 2018 uit te voeren." Daarvoor heeft de gemeente echter wel extra mensen nodig. Daarom stelt het college ook aan de raad voor om akkoord te gaan met het aannemen van 4,5 fte. De geplande bezuiniging op bedrijfsvoering vervalt daarmee.

Tip de redactie