Lijst Linssen wil meer duidelijkheid over participatieverklaring

Lijst Linssen wil meer duidelijkheid over de participatieverklaring.

Die wijst statushouders op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het ondertekenen van de verklaring vormt de start van het inburgeringstraject, maar volgens Lijst Linssen zijn er na ondertekening geen consequenties mogelijk bij het niet naleven van deze verklaring.

Lijst Linssen wil daarom een lijst zien van alle sanctiemogelijkheden. Daarnaast wil de partij weten of vluchtelingen die in Bergen op Zoom gehuisvest worden voldoende gescreend worden, zodat eventuele terroristische elementen gefilterd worden.

“Uit berichtgeving blijkt dat er zich mogelijk in diverse vluchtelingenlocaties in Europa terroristische elementen ophouden. In Duitsland is dat in ieder geval aan de hand. Recent vernamen wij dat dit mogelijk ook in Nijmegen het geval is.”

Tip de redactie