Zorg over huiskamer van Leger des Heils

Diana Rommens van GBWP vraagt zich af of de gemeente Bergen op Zoom oog heeft voor de zorgen van Bergenaren betreffende de huiskamer voor buren op het Zonneplein. 

Het Leger des Heils wil deze voorziening openen voor mensen die eenzaam zijn, maar winkeliers en buurtbewoners staan niet te springen.

“Er zou met de betrokkenen gecommuniceerd worden, maar nog altijd krijgen wij signalen dat men zich zorgen maakt over de veiligheid”, aldus Rommens. Zij wil dat er in de periode na de opening ook vanuit de gemeente in de gaten gehouden wordt of de opening van de huiskamer niet tot extra overlast in de buurt leidt.

Tip de redactie