Gewoon Lokaal! stelt vragen over brand in varkensstal

De Steenberge fractie Gewoon Lokaal! heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders omtrent de brand in een varkensstal in Kruisland afgelopen vrijdag.  

Metershoge vlammen kwamen uit de loodsen van een varkenshouderij aan de Kleine Bolspolder te Kruisland. De oorzaak van de brand moet gezocht worden in vlammen die oversloegen bij dakbedekkingswerkzaamheden. 

Bij de stalbrand in Kruisland kwamen tweeduizend varkens om het leven volgens opgave. Over dit aantal wordt nog gespeculeerd in politiek Steenbergen. Volgens informatie waarover Gewoon Lokaal! beschikt, waren er 2688 dierplaatsen. Een veestal valt onder een lichte industrie en wordt daarmee gelijk gesteld aan een opslagloods voor goederen. Maar ‘goederen’ in een veestal zijn immers levende dieren. 

Voorzorgsmaatregelen

Aangezien dieren niet kunnen vluchten in deze stallen mag een brand zich niet snel uitbreiden langs materialen in een stal. Dat is vaak nog wel het geval. De brandklasse die eraan wordt gekoppeld is vaak D. Dit behoort een brandklasse B te zijn.

Maar het is een feit dat er aanvullende (bovenwettelijke) eisen gesteld moeten worden aan de brandveiligheid van veestallen volgens het rapport ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen’ van Wageningen UR.

Eén van die eisen is dat er voorzorgsmaatregelen uitgevoerd moeten worden bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden. Bij de aanvang van de brand, in aanwezigheid van medewerkers die aan het werk waren, zijn er geen deuren opengezet om dieren te redden.

Deze vraag leeft eveneens bij de politieke partij Gewoon Lokaal! die haar vragen als collegevragen heeft neergelegd. 

Veel hitte

Het bedrijf Hendrikx Dakbedekkingen voerde werkzaamheden uit aan de varkensstallen in Kruisland waardoor vlammen in het dak sloegen. Of er voorzorgsmaatregelen zijn genomen, zoals die worden gesteld als extra eis bij brandveiligheid van veestallen, is niet bekend. Dit bedrijf was niet voor commentaar bereikbaar.

De persvoorlichter van Brandweer Midden en West Brabant, Marjo Peters, geeft aan dat er niet zomaar een deur kan worden opengezet bij een brand om de dieren te redden.

Peters: “Als er een brand is, zorgt een open deur voor meer brand. Bovendien was er sprake van veel hitte en een grote rookontwikkeling. Daarbij telt de veiligheid van brandweermensen ook.”

Inzet brandweer

Eén van de taken waar de brandweerposten zich mee bezighielden was het voorkomen van overslag. Dat was later op de bewuste dag onder controle.

Bij het bestrijden van de brand zijn drie tankautospuitwagens ingezet van Kruisland, Oudenbosch en Roosendaal, twee hoogwerkers van de posten Roosendaal en Moerdijk Haven, een Fire Defender (een slang die voor een muur van water zorgt) uit Rijen en een mini dompelpomp uit Bergen op Zoom.

De post Kruisland was zeer snel ter plaatse. Volgens Peters hebben zich geen brandweermannen gemeld voor trauma’s, maar staat het Collegiaal Opvang Team altijd klaar als nazorghulp. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen zoals asbest vrijgekomen.

Burgemeester Ruud van den Belt heeft op de dag van de brand een bezoek gebracht aan de varkenshouderij. Van den Belt: “Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd voor de boer en voor de varkens. Gelukkig is door adequaat optreden van de brandweer ernstigere schade voorkomen.”

Tip de redactie