'Snelheid nachtelijke treinen moet omlaag'

De snelheid van de nachtelijke (goederen)treinen door Bergen op Zoom moet omlaag om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. 

Dat adviseert het bureau ARDEA, dat uitgebreid onderzoek deed naar de overlast door trillingen en geluid in de omgeving van het spoor.

Het college wil daarom een lobbytraject opzetten bij ProRail om de treinen langzamer door Bergen op Zoom te laten rijden. 

Trillingen

Als gevolg van de toename van het goederenvervoer over de Zeeuwse Lijn vinden er momenteel al diverse maatregelen plaats langs het spoor, om de overlast voor omwonenden terug te dringen. Zo wordt het geluidsscherm langs het spoor vernieuwd en zijn de raildempers en betonnen dwarsliggers aangepast.

Die maatregelen houden echter lang niet alle overlast tegen. Onderzoeksbureau ARDEA constateert dat bij 78 woningen, die tot maximaal 35 meter van het spoor zijn afgelegen, de trillingsniveaus te hoog zijn.

De bewoners van die huizen ervaren niet alleen geluidsoverlast, zij nemen ook een laagfrequent, brommend geluid waar en hebben last van trillingen die zich via de bodem verplaatsen.

Snelheid

Nog een fysieke maatregel treffen, door bijvoorbeeld een sloot, greppel of diepe sleuf aan te brengen, zal de hinder niet of nauwelijks verminderen, concludeert ARDEA. De enige oplossing die het onderzoeksbureau voorziet is het aanpassen van de snelheid van de nachtelijke treinen.

"Dit levert niet alleen minder trillingen op , maar heeft ook een positief effect op de geluidsbelasting. Een dertig procent lagere rijsnelheid geeft een reductie van drie decibel."

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat weten dat de gemeente het advies onder de aandacht zal brengen van ProRail. "We zullen ervoor lobbyen dat de snelheid inderdaad omlaag gaat. Helaas is dat niet aan ons om als gemeente te bepalen. Daarom doen we ook een beroep op de politiek om hier druk op uit te oefenen."

Tip de redactie