Meerderheid raad Bergen op Zoom stemt in met 416 asielzoekers

Bergen op Zoom gaat definitief aan 416 asielzoekers een tijdelijke onderdak bieden. 

Dat is de uitkomst na de raadsvergadering van donderdag. Daarin verduidelijkten de GWBP, VVD, CDA en PvdA het uiteindelijke besluit met negen randvoorwaarden, wat op bijval van de meeste partijen kon rekenen.

Twee partijen sputterden tegen. Lijst Linssen keurde het gehele raadsvoorstel af, de BSD is voor opvang, maar wilde een duidelijke vinger in de pap bij de uiteindelijke locatiekeuze. Voor een meerderheid van de raad hoefde dat laatste niet.

Locatiekeuze

De voorstanders geven voor de locatiekeuze drie randvoorwaarden mee. Het college moet rekening houden met de sociale samenhang, de reeds aanwezige problematiek en mogelijke achterstanden van de wijk.

Ten tweede moet het college de raad structureel op de hoogte houden van de te nemen stappen bij de locatiekeuze en tot slot moet het informatieproces richting direct omwonenden ten aanzien van de locatie vooraf zijn geborgd.

Noodopvang 

De BSD stond erop dat de raad inspraak kreeg over de locatiekeuze. De partij moest deze stelling fel verdedigen, want de andere fracties wilden graag een eenduidig signaal van goedkeuring richting inwoners geven.

De BSD bleef echter bij haar standpunt en gaf het college niet haar stem.

Kaders

De raad stelt daarnaast de volgende zes kaders: maximaal 416 plaatsen, duur van twee jaar, kosten voor rekening van COA, veiligheidscoördinator, noodopvang niet ten koste van inwoners die op de wachtlijst staan voor een woning en bijdrage andere Brabantse Walgemeenten. 

Problemen

Lijst Linssen keurde het gehele raadsvoorstel af en verwerpt de enquête waaruit blijkt dat een meerderheid open staat voor tijdelijke opvang. Hoewel er onder de bevolking tot nu toe geen openlijke protesten zijn tegen asielopvang, waarschuwde Lijst Linssen voor onderhuidse spanningen. “Onderschat dat niet”, zei Ton Linssen. “Het leeft wel degelijk.”

Tip de redactie