Broedpauze Noordpolder houdt langer aan

CALFVEN – De vogels in de Noordpolder kunnen in ieder geval nog tot 15 juli ongestoord hun jongen uitbroeden. 

Dat is de uitkomst van een overleg tussen het waterschap Brabantse Delta met de natuurorganisaties Natuurmonumenten, de Vogelwerkgroep BoZ en Namiro. Na een vervolgoverleg op 15 juli moet duidelijk worden wanneer de natuurontwikkeling weer opgepakt kan worden. 

Ingrijpen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besloot eind mei in te grijpen bij de werkzaamheden door het waterschap in de Noordpolder bij Calfven. Volgens de dienst worden broedende vogels die in het gebied aanwezig zijn te veel verstoord door de omvorming van de agrarische percelen tot een natte natuurparel.

Overleg

De Rijksdienst maande het waterschap daarom om in overleg te treden met de natuurorganisaties Natuurmonumenten, de Vogelwerkgroep BoZ en Namiro. Dat overleg heeft volgens Anne-Marie Hagenaars van het waterschap donderdag plaatsgevonden.

“Daarin hebben we afgesproken dat we op 15 juli weer bij elkaar komen. In de tussentijd brengt de aannemer in kaart welke werkzaamheden er nog moeten gebeuren. Op 15 juli bekijken we hoe het staat met de broedende vogels en wordt besloten hoe we verder zullen gaan”, legt ze uit.

Planning

Tot het vervolgoverleg blijven de werkzaamheden stilgelegd. Enige uitzondering wordt gemaakt voor de aanleg van drainage nabij de boerderij van de familie De Jong, die als partner meedoet bij de natuurontwikkeling. “Die werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan, omdat daarbij geen nesten worden verstoord’, weet Hagenaars.

Streven

Wat de opschorting betekent voor de oplevering van het project, is volgens haar nu nog moeilijk in te schatten. “Dat ligt ook aan de planning van de aannemer. Ons streven is in ieder geval om de werkzaamheden voor het einde van dit jaar af te ronden.”

Tevreden

Namiro-voorzitter Jim de Blank, die eerder al kritiek uitte op de werkzaamheden gedurende het broedseizoen, is ‘heel erg tevreden’ met de uitkomst van het eerste overleg.

“Dit geeft de vogels in ieder geval de komende tijd rust. In augustus begint de bouwvak, waardoor er ook niet gewerkt wordt. Dan praat je daarna al over september. Dan is er van verstoring geen sprake meer.”

Tip de redactie