Geflatteerde winst bij afsluiting jaar 2015

De gemeente Tholen houdt een bedrag van 262.000 euro over uit het boekjaar 2015. 

De winst is echter geflatteerd, omdat de gemeente gedurende het afgelopen jaar een aantal keer heeft ingegrepen door middelen uit de reserves vrij te maken. "Per saldo komen we over het hele jaar uit op een tekort van 426.000 euro", maakt wethouder Peter Hoek van Financiën bekend.

Toch kan hij tevreden terugkijken op het afgelopen financiële jaar. "We hebben het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet voor een financieel gezonde toekomst."

Tegenslagen

Het feitelijke tekort komt voort uit een reeks tegenslagen die de gemeente het afgelopen jaar te verwerken heeft gehad. Nadat de algemene uitkering vanuit het Rijk al naar beneden was bijgesteld en de financiële problemen bij Delta de kop opstaken heeft de gemeente ook op andere fronten geld moeten bijleggen.

Zo is de jeugdzorg 70.000 euro duurder uitgevallen, is de gemeente door de lage rentestand 45.000 euro extra kwijt aan pensioenen en wachtgeld en moet de gemeente 95.000 euro afboeken op openstaande facturen die hoogstwaarschijnlijk toch niet meer geïnd kunnen worden.

Ook de exploitatie van de begraafplaatsen laat een negatief saldo van 70.000 euro zien. 

Meevallers

Tegenover de tegenslagen stonden ook een aantal meevallers. De gemeente profiteerde onder meer van de lage rente (190.000 euro) en lage energieprijzen in combinatie met een zachte winter (70.000 euro). Via De Betho kreeg de gemeente eenmalig een bedrag van 95.000 euro uitgekeerd.

Ook waren er meer inkomsten uit omgevingsvergunningen (50.000 euro) en gemeentelijke belastingen (50.000 euro) en was de gemeente minder kwijt aan straatwerk (35.000 euro) en handhaving op permanente bewoning in recreatiewoningen (30.000 euro).

Wmo

Een opvallende plus werd geboekt op het thema Wmo. De gemeente hield 160.000 euro over op het budget dat door het Rijk beschikbaar was gesteld. Dat betekent volgens Hoek niet direct dat de gemeente dus met nog minder uit de voeten kan.

"2015 was een overgangsjaar. We hebben de Wmo goed aangepakt door keukentafelgesprekken te voeren en mensen toe te kennen waar ze recht op hebben. We hebben niet in beeld dat mensen tussen wal en schip zijn beland, maar uiteindelijk zullen we nog een aantal jaar nodig hebben om tot een realistische uitvoering te komen", houdt hij nog een slag om de arm voor de komende jaren.

Tip de redactie