Fors tekort voor Roncalli door groeiend leerlingenaantal

Scholengemeenschap 't Roncalli in Bergen op Zoom heeft een tekort van bijna vierhonderdduizend euro en ook de bodem van de spaarpot is in zicht.

Dit heeft tot gevolg dat de middelbare school momenteel even geen investeringen kan doen. Volgens rector Ludo Heesters is er echter geen reden tot zorg en hoeft het schoolbestuur het ook niet over een andere boeg te gooien. 

“De oorzaak hiervan is de groei van onze school”, legt hij desgevraagd uit.

Lastig

“We krijgen een bijdrage vanuit het Rijk voor het aantal te verwachten leerlingen, maar we hebben aanzienlijk meer leerlingen mogen verwelkomen op onze school. Dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling, alleen dat maakt het nu financieel gezien even lastig. Uiteindelijk krijg je gewoon de bijdrage per leerling, maar daar hebben we nu even niks aan”, zegt hij.

Spaarpot

Dit heeft tot gevolg dat het schoolbestuur nu even pas op de plaats moet maken. “We hebben geen goedgevulde spaarpot, want als het geld dat wij van het Rijk krijgen, wordt volledig aan het verbeteren van het onderwijs besteed."

Dat betekent dat 't Roncalli niet veel heeft om op terug te vallen. "Zeker niet als je bedenkt dat wij in geval van ziekte van een van onze docenten zelf risicodragend zijn. Kortom, als een leerkracht onverhoopt langdurig ziek is, dan draaien wij zelf voor de kosten op. Daar moeten wij rekening mee houden”, zegt de rector.

Digitale leermiddelen

Het Roncalli heeft recent geïnvesteerd digitale leermiddelen. “Elk jaar proberen we een investering te doen en we hebben zeker nog een heleboel ambities, maar we moeten wel zorgen dat we in geval van ziekte of andere onverwachte kosten niet in de problemen komen”, aldus Heesters.

“Daarom wachten we even rustig af. We kennen het klappen van de zweep dus nee, er is geen reden tot paniek. Absoluut niet.”

Tip de redactie