Gemeente Bergen op Zoom had meteen in actie moeten komen toen de melding binnenkwam dat er een container met asbest in de Coehoornstraat stond. Dat zegt Sahin Ergec, fractievoorzitter van de PvdA. 

Volgens de politicus heeft het niet adequaat optreden van de gemeente ervoor gezorgd dat kleine kinderen in de container konden spelen en dus gevaar hebben gelopen. Hij spreekt van een onacceptabele situatie en eist opheldering van het college van B&W.

"Bij een vermoeden en melding van asbest in de openbare ruimte moet de gemeente meteen in actie komen, maar in de gemeente Bergen op Zoom duurt dat veel en veel te lang", redeneert Ergec.

Basisschool

Volgens de fractievoorzitter heeft er in de Coehoornstraat wekenlang een open container gestaan met asbest erin. "Kleine kinderen hebben in deze container gespeeld en hebben mogelijk gevaar gelopen." 

De gemeente is hierop geattendeerd, maar de container met asbest heeft daarna nog een aantal dagen op dezelfde manier gestaan. "Iedereen kon erbij en erin. Vooral met een basisschool in de buurt is dit onacceptabel”, zo haalt Ergec uit.

Slap lintje

"Na meerdere meldingen is de container met een oranje zeil en slap lintje ‘afgeschermd’. Helaas is ook dit niet op een adequate manier gedaan waardoor asbestplaten van de container vielen en de platen overal heen waaiden." 

Daarbij was het volgens Ergec nog steeds ontzettend makkelijk om bij en in de container te komen. "Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn”, aldus de PvdA’er.

Onderzoek

De gemeente laat desgevraagd weten dat ze na het ontvangen van de eerste melding over mogelijk asbesthoudend materiaal in de container in de Coehoornstraat meteen heeft gehandeld zoals de procedures dat voorschrijven.

"Een van de onderdelen van deze procedure is de uitvoering van een asbestinventarisatieonderzoek", aldus een gemeentewoordvoerder.

"Er is meteen een asbestlint om de container heen geplaatst en er is contact geweest met de eigenaar. Ondertussen is bekend geworden dat er geen sprake was van asbestbesmetting. Een asbestverwijderingsbedrijf heeft vervolgens de opdracht gekregen om de container te laten verwijderen. Dat is ondertussen ook gebeurd", zo laat men weten.

"We werken nauw samen met de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Deze casus wordt de volgende keer ter evaluatie met de OMWB besproken."