De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op verzoek van Namiro de werkzaamheden van het waterschap aan de Noordpolder bij Ossendrecht grotendeels stilgelegd. 

Volgens de dienst worden broedende vogels te veel verstoord door de werkzaamheden. In de Noordpolder wordt in totaal 250 hectare voormalige landbouwgronden omgevormd tot natte natuurparel. Momenteel wordt er gewerkt ter hoogte van de Maareberg bij Calfven.

Bij de werkzaamheden blijven de machines op tien meter afstand van broedende nesten, maar volgens de RVO kan dat niet garanderen dat dat het broedsucces van de vogels niet negatief beïnvloedt.

Gesprek

In opdracht van de RVO gaat het waterschap dinsdag opnieuw in gesprek met Natuurmonumenten, de Vogelwerkgroep BoZ en Namiro om tot een alternatief voorstel te komen. Als de vier partijen geen akkoord met elkaar bereiken, neemt uiteindelijk de RVO een besluit over de werkzaamheden.