Twee jaar na het mislopen van een miljoenensubsidie uit het programma Landschappen van Allure krijgen heel wat deelprojecten uit het grote plan Van A naar B toch gestalte.

Wethouder Martin Groffen schat zelfs in dat zo’n tachtig procent van het omvangrijke originele plan de komende jaren alsnog gerealiseerd zal worden. “We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar pakken nu stapsgewijs toch heel wat deelprojecten op.”

Hij wijst bijvoorbeeld op het herstel van de Scheldevanger bij Woensdrecht (foto), de omvorming van de afslag 30 bij Hoogerheide en de werkzaamheden bij de Volksabdij in Ossendrecht. Die projecten zijn deels tot stand gekomen door sponsoring van lokale bedrijven.

Natuurontwikkeling

Daarnaast zitten de partners van Van A naar B volgens Groffen ook niet stil. Brabants Landschap heeft ondanks de subsidieafwijzing toch haar bezoekerscentrum Kraaijenberg vernieuwd en is bezig met natuurontwikkeling bij de Lange Steen. De Volksabdij heeft haar lanenstructuur hersteld en samen met Evides de vennetjes weer beter zichtbaar gemaakt.

Natuurmonumenten werkt samen met de heer Cogels aan het herstel van de Groote Meer en ook de Villa Heidetuin bij Bergen op Zoom is door de eigenaren aangepakt. Vanuit het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide wordt een plan gemaakt voor de nieuwe recreatieve routestructuren.

De gemeente heeft haar bijdrage geleverd door het viaduct van de Scheldeweg af te breken en de natuurlijke glooiing van de Brabantse Wal te herstellen.

Wielercentrum

Volgens Groffen is er de afgelopen twee jaar ook beroep gedaan op alternatieve subsidiepotjes van de provincie en het Rijk. In totaal is daar door bijna acht ton aan subsidie ontvangen. 350.000 euro is toegekend aan het Regionaal Centrum voor de Wielersport in Ossendrecht, waarbij parcours voor wegrenners, veldrijders en mountainbikers worden gerealiseerd. “De onderhandelingen met de grondeigenaren lopen nog, maar onze ambitie is nog steeds om dit jaar nog de schop in de grond te krijgen”, meldt Groffen.

Ook ontving de gemeente 220.000 euro subsidie voor een ecologische verbinding tussen de Overberg en het Eiland bij Huijbergen, is de Aviolandalaan met 130.000 euro subsidie opgeknapt, liggen er amfibietunnels onder de Wouwbaan (22.000 euro), Moerkantsebaan (19.200 euro) en Antwerpsestraatweg (47.200 euro).