Voor het eerst in 79 jaar is de gevlekte platte waterwants weer waargenomen in de provincie Noord-Brabant. Het insect is gevonden in een ven in het waterwingebied van Evides bij Ossendrecht.  

Het insect is gevonden in een ven in het waterwingebied van Evides bij Ossendrecht. 

De Insectenwerkgroep van de Vereniging voor Veldbiologie de insecten onderzoekt voor het drinkwaterbedrijf de aanwezigheid van bijzondere insecten. Daarbij hebben zij al negentien soorten wantsen en meer dan veertig verschillende kevers waargenomen.

Vooral de vondst van de gevlekte platte waterwants is zeer uitzonderlijk. Het diertje komt in Nederland alleen voor in het Utrechtse-Hollandse plassengebied en was sinds 1937 niet meer in Brabant gezien.

Veenmol

Een andere bijzondere ontdekking is die van de veenmol, een grote sprinkhaanachtige die tot vijf centimeter groot kan worden. Het diertje komt eveneens weinig voor in Nederland en België en heeft een beschermde status.

Ook de goudrandschallebijter, een grote loopkever, is voor het eerst teruggevonden in Ossendrecht. Het beestje komt sporadisch voor op heidevelden in Drenthe en Noord-Brabant en nu dus ook op de Brabantse Wal.

Planten

Daarnaast zijn er ook meer verschillende planten waargenomen in het waterwingebied. Het aantal komt nu uit op 53, waarvan er acht op de rode lijst staan. Volgens Evides laten die resultaten zien dat het venherstel, waarbij de afgelopen jaren kleine meertjes terug zijn uitgegraven, zijn vruchten afwerpt.