Het Duitse energiebedrijf RWE wil het huidige windpark aan de Bandijk in de Halsterse Auvergnepolder opwaarderen.

De opwaardering van het windpark staat al sinds 2011 op de agenda en vormt de Bergse bijdrage aan een regionaal bod vanuit de regio West-Brabant om in achttien gemeenten in totaal honderd megawatt aan extra windenergie op te wekken.

De huidige acht windmolens zijn samen goed voor een vermogen van 6,875 megawatt. Door ze te vervangen voor vijf hogere windmolens van ieder drie megawatt kan het vermogen worden vergroot naar vijftien megawatt.

De windmolens zijn in handen van RWE Innogy, voorheen een onderdeel van Essent. Dat bedrijf heeft nu het initiatief genomen om het windpark te gaan vernieuwen.

Goedkeuring

Vanwege het regionale bod heeft het college haar goedkeuring gegeven voor het opstarten van een planologische procedure en een studie naar de milieueffecten. Daarin moet nog blijken welk type windmolen de voorkeur zal krijgen.

Punt van discussie is nog wel de locatie van het nieuwe windpark. Waar de huidige acht windmolens op de Bandijk langs het Bergsche Diep zijn geplaatst, ligt het waterschap Brabantse Delta dwars bij het afgeven van de benodigde vergunning voor nieuwe windmolens op die positie.

Dijk

De voorkeur van het college gaat echter uit naar plaatsing op de dijk. "Er is hierover overleg geweest met de provincie."

"Met de gedeputeerde hebben we afgesprken dat Bergen op Zoom meewerkt aan vier windmolens op de bestaande lijn van de Bandijk. Daarnaast wordt onderzocht of een vijfde molen mogelijk is op het terrein van Sabic", meldt gemeentewoordvoerder Erwin Stander.

Blijven RWE en de gemeente stuiten op weerstand van het waterschap, dan zal alsnog gekeken worden naar een plaatsing aan de binnenkant van de Bandijk