Inwoners van de gemeente Tholen kunnen van 26 mei tot en met 5 juni een enquête over vluchtelingenopvang invullen op de website www.vluchtelingentholen.nl

‘Stel dat uw gemeente besluit om vluchtelingen op te vangen. Wat vindt u dan belangrijk?’ Dat is één van de vragen uit de enquête. Middels de vragenlijst geeft de gemeente inwoners de kans om hun stem te laten horen over de opvang van vluchtelingen.

Op 10 maart 2016 werd door de gemeenteraad van Tholen besloten dat er in ieder geval geen asielzoekerscentrum in de gemeente zou komen. Wel werd er voorgesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om vluchtelingen voor een aantal jaar op te vangen in noodopvang.

“De provincie Zeeland moet de komende drie jaar zorgen voor een groot aantal opvangplaatsen. Van alle Zeeuwse gemeenten wordt hierin een bijdrage verwacht”, aldus de gemeente Tholen. Alvorens een beslissing te nemen wil de gemeenteraad eerst weten hoe de bevolking tegenover de opvang van vluchtelingen staat.

Onderzoek

De enquête is overigens niet alleen digitaal in te vullen. Inwoners die geen beschikking hebben over het internet kunnen bij het gemeentehuis een papieren versie van de vragenlijst ontvangen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Necker van Naem. Zij verzorgde onder andere de enquêtes in de gemeenten Steenbergen en Halderberge over de opvang van vluchtelingen.

“Dit onderzoeksbureau heeft een onderzoeksmodel ontwikkeld dat niet alleen inzicht geeft in de mate waarin er al dan niet steun is voor opvang, maar ook in beeld brengt welke randvoorwaarden voor inwoners belangrijk zijn bij de huisvesting van vluchtelingen.”

Uitkomst

De gemeenteraad wil de uitkomst van het onderzoek bespreken in de raadsvergadering van 14 juli. Deze uitkomsten vormen de basis voor concrete mogelijkheden, daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke locaties in de gemeente Tholen.

“Aan het COA is gevraagd om mee te kijken of er plaatsen binnen de gemeente Tholen zijn die kunnen voldoen aan de voorwaarden voor opvang. Dit verkennende onderzoek loopt momenteel.” De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.